רשות:
מחוז:

צפון

רשות:
שם המנהל/ת:

אילאנה זידאן

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

218297

אבו אלרומאן – יסודי ב' , טמרה

שם מנהל/ת ביה"ס:

אילאנה זידאן

סמל מוסד:

218297

מחוז:

צפון

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
אנו חותרים ליצירת סביבה לימודית ואקלים חינוכי מיטבי. אלה יושגו באמצעות הוראה איכותית ופיתוח מקצועי מתמיד של צוות המורים, ובעזרת שיטות הוראה ודרכי הערכה חלופיות ואיכותיות.
אנו מנווטים לכיוון היווצרות דור יצירתי ובעל יכולת להתמודד עם האתגרים והידע של העידן החדש העומד בפתח.
אנו מובילים את תלמידינו לרכישת אוצר הידע בדרך של למידה משמעותית ופיתוח חשיבה יצירתית, תוך גילוי הכוחות הטמונים בכל תלמיד, ובהלימה לאינטליגנציות השונות.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

חשיבה יצירתית

2

אמונה בילד וביכולותיו

3

ביטוי עצמי, והעצמת החוסן האישי והרגשי
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

למידה ועשייה מפתחי יצירתיות המעוגנים בתוכנית שנתית.
2

מהלך רשותי ארגוני

מרחבי למידה מעורר יצירתיות המזמנים לתלמיד מסע של גילוי, חקר, שיח קבוצתי ולמידה משמעותית.
3

מהלך רשותי קהילתי

תוכנית העשרה מגוונת ומורחבת לכל תלמיד כגון: שחמט, יוגה, תיאטרון, ריתמוסיקה ועוד.
4

מהלך רשות

בניית החוסן האישי באמצעות חונכות
5

מהלך רשותי נוסף

מענה לשונות באמצעות הוראה דיפרנציאלית ולמידה מבוססת פרויקטים