רשות:
מחוז:

חיפה

רשות:
שם המנהל/ת:

סהאם אבו שקרה

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ערבי

סמל מוסד:

318428

אבן חלדון, אום אל פאחם

שם מנהל/ת ביה"ס:

סהאם אבו שקרה

סמל מוסד:

318428

מחוז:

חיפה

רשות:
סוג בי"ס:

ערבי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
למידה חוויתית מתוך עשייה וטעיה והנחיה ליוזמה ומנהיגות, בתחום המדעים, האומנויות והחינוך גופני. מעודדים סקרנות בתלמיד בכל פעילות. חינוך לערכים לכל קהילת ביה"ס, מוביל לבוגר שאפתן עם מודעות עצמית ומוטיבציה להצלחה,זהות מגובשת, שייכות וערבות הדדית בחברה. בעל יכולת הבעה דעה עצמית.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

למידה אישית – מיפוי פדגוגי מוקדם של צורכי ויכולות התלמיד וההערכה ובקרה מתמדת על התקדמותו , מביאה את הלומד להעלאת הישגיו.

2

אימוץ תרבות של הידברות בצוות ועם התלמידים וההורים מפתחת אמפתיה וסובלנות חברתית

3

מתן ביטוי לכישורי התלמיד בתנועה, אומנויות ומוזיקה תוך הדגשת המשמעת העצמית ואמפתיה ועידוד נפתח בוגר בעל מודעות עצמית ואינטליגנציה רגשית
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

הגדרת תפקידים ומטרות בהובלת פיתוח הייחודיות בתחום הפדגוגי לצד התכנים החברתיים

2

מהלך רשותי ארגוני

בניית שפה אחידה של תקשורת מקרבת בקרב הצוות


3

מהלך רשותי קהילתי

הטמעת שגרות ארגוניות מכוונות תפוקה להמשך פיתוח הاיחודיות והזהות הבית ספרית


4

מהלך רשות

קביעת פרמטרים של הצלחה בכל תחום
5

מהלך רשותי נוסף

התאמת כלי מדידה והערכה למען בקרה ומינוף הצלחות ולמידה מטעויות