רשות:
מחוז:

צפון

רשות:
שם המנהל/ת:
שלב חינוכי:

חט"ב

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

248682

אבן ח'לדון – חט"ב, טמרה

שם מנהל/ת ביה"ס:
סמל מוסד:

248682

מחוז:

צפון

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
ביה"ס שלנו, חרט על דגלו את פיתוח הזהות הייחודית של מורינו ותלמידינו, והעצמת תחושת השייכות לחברה ולמשפחה. אנו מאמינים בערכים ליברליים, דמוקרטיים והומניסטיים וברוח זו נקנה לתלמידינו מיומנויות וערכים חברתיים ותרבותיים. אנו מאמינים באיכות ומצוינות, ביכולתם של תלמידינו להצליח, להגיע להישגים, להשתלב בחברה ולהסתגל לחיים המשתנים המצפים להם בעתיד.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

דיאלוג לפיתוח זהות אישית ושייכות חברתית

2

שותפות בין מעגלי החיים: תלמיד, מורה, הורה, קהילה.

3

סובלנות
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

מרחבים בית ספריים המציגים את הזהות שלנו ומאפשרים ביטוי אישי והקשבה לזולת.
2

מהלך רשותי ארגוני

אימון אישי ופיתוח מתמיד של צוות ביה"ס ברוח הייחודיות – דיאלוג, שותפות וסובלנות
3

מהלך רשותי קהילתי

ימי שיא שנתיים המייצגים את ערכי הייחודיות: זהות ושייכות, ובאים לידי ביטוי בשותפויות, בעשייה וביוזמות.
4

מהלך רשות

חופש בחירה לתלמידים בתחומים מסוימים: דרכי הערכה, תכנים, טיולים ופעילויות חברתיות.
5

מהלך רשותי נוסף

כל תלמיד יתנסה וילמד להביע את עצמו בנושא הזהות והשייכות בצורה מיטבית, בכתב ובשיח, באירועים, חגים, וימי שיא.