רשות:
מחוז:

חיפה

רשות:
שם המנהל/ת:

מוחמד אגבאריה

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ערבי

סמל מוסד:

318030

אבן סינא , אום אל-פחם

שם מנהל/ת ביה"ס:

מוחמד אגבאריה

סמל מוסד:

318030

מחוז:

חיפה

רשות:
סוג בי"ס:

ערבי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
ביה"ס מטפח את התלמיד כאדם המנהל את חייו באורח עצמאי וערכי, תוך שיפור מתמיד של איכות חייו. באמצעות פיתוח תכנית לימודים ותמיכה אישית, הנותנת מענה למעגל החיים של התלמיד בתחומי הלימוד העיוני-חברתי, הרגשי-נפשי וכהכנה לחיים עצמאיים ומיטיבים בחברה שאליה הוא שייך.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

שילוב למידה סינכרונית וא סינכרונית יתנו מענה הולם בתהליך ההוראה-למידה

2

גמישות פדגוגית והוראה מגוונת יעשירו את הצוות ואת התלמידים גם יחד

3

צמצום יחידות ההוראה בדגש על מיומנויות יסוד יתנו מענה לצרכי התלמיד במצב הקיים
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

הוראה-למידה בשיטה ההפוכה: שיעור הפוך, העלאת מודעות לגישה בקרב המורים, הדגמה והטמעה במקצועית היסוד

2

מהלך רשותי ארגוני

טיפוח מורים מומחים בהוראה מרחוק שישמשו דוגמא למורים אחרים בשינוי תפיסה
3

מהלך רשותי קהילתי

רה ארגון מחדש למרחבי הלמידה בבית הספר והתאמת סביבה לימודית לרעיון פדגוגי בכל המקצועות

4

מהלך רשות

פתיחת שערי בית הספר בפני ההורים והקהל הרחב והגברת המעורבות ושיתופי הפעולה לטובת התלמידים

5

מהלך רשותי נוסף

תרגול להכנת מערך שיעור אחר ושונה מהמתכונת הקודמת, מערך שיעור שייתן מענה לשונות בין התלמידים