רשות:
מחוז:

צפון

רשות:
שם המנהל/ת:

יאסרה חג'אזי

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ערבי

סמל מוסד:

217513

אבן סינא, טמרה

שם מנהל/ת ביה"ס:

יאסרה חג'אזי

סמל מוסד:

217513

מחוז:

צפון

רשות:
סוג בי"ס:

ערבי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
אנו מאמינים כי תלמיד אשר ירגיש בטוח בחוזקה שלו, בכישרון שלו יוכל למצות את הפוטנציאל האישי שלו בכל מעגלי החיים שלו וכך תיגבר תחושת המוגנות וההכלה
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

אחריות ושייכות – לחיזוק תחושת הקהילה

2

יצירתיות- כחלק מטיפוח הכישרונות נדרש לטפח את היצירתיות

3

כבוד – עידוד ההכלה וקבלת האחר
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

הלמידה בשיעורים הופכת מלמידה תחומית ללמידה בין תחומית ורב תחומית כך שהתלמידים יהיו שותפים בהבניית תהליך זה תוך ניצול מרחבים וסביבות למידה
2

מהלך רשותי ארגוני

חקר הכישרונות " המסע אל עצמי" – כל תלמיד עובר מסע אישי של גילוי החזקה והכישרון שלו
3

מהלך רשותי קהילתי

קידום למידה והוראה שיתופית ולמידת עמיתים ( תלמידים, מורים – תלמידים חונכים תלמידים)
4

מהלך רשות

פיתוח יוזמות של מורים, תלמידים, הורים – ביהס פתוח ליישום יוזמות של כלל באי ביה"ס
5

מהלך רשותי נוסף

קידום תהליך "ערבות חברתית וקהילתית"- שיתוף פעולה עם בי"ס לחנוך מיוחד ביישוב