רשות:
מחוז:

ירושלים

רשות:
שם המנהל/ת:

לידיה אפריאט

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי דתי

סמל מוסד:

191015

אבני החושן, מודיעין- מכבים-רעות

שם מנהל/ת ביה"ס:

לידיה אפריאט

סמל מוסד:

191015

מחוז:

ירושלים

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי דתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
"איזהו בן תורה העושה תורתו אומנותו", שילוב של חיי תורה ואמונה לצד אומנות מפתח תלמיד שראשו בשמיים ורגליו באדמה. ביה"ס מחזק קשר רגשי של אהבה לאורח חיים יהודי תורני. מגוון האומנויות המשולבות במקצועות הליבה מאפשרות למידה יצירתית, הנאה, גמישות מחשבתית, סקרנות ופיתוח כישורים אישיים.

כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

העשרת ידע בתחומי אומנויות והרחבת ההתנסות במיומנויות חושיות ותנועתיות

2

קידום אקלים מיטבי לחיזוק החוסן, וטיפוח מנהיגות.

3

הכלת תלמידים על כל הרצף ההתנהגותי והלימודי למיצוי פוטנציאל
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

בניית מנגנונים של צוות ייחודיות יצירתי (בצוות רכזת הכלה ומורת האמנות )
2

מהלך רשותי ארגוני

יצירה בתוך הDNA של ביה"ס
3

מהלך רשותי קהילתי

בניית מרחב סדנאי ליצירה חוץ כיתתי וחדר אומנויות הבמה
4

מהלך רשות

תכנון מבנה חדש שיכיל חללים פתוחים ללמידה עצמאית ויצירתית
5

מהלך רשותי נוסף

השתלמות צוותית בהנגשת חומרים יצירתיים כחלק מהלמידה – שילוב אומנויות בלמידה