רשות:
מחוז:

צפון

רשות:
שם המנהל/ת:

אנור גאנם

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ערבי

סמל מוסד:

247429

אגיאל – יסודי ו', מגאר

שם מנהל/ת ביה"ס:

אנור גאנם

סמל מוסד:

247429

מחוז:

צפון

רשות:
סוג בי"ס:

ערבי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
לטפח בוגרים מנהיגים ומשפיעים בקהילה המונעים מתוך ערכי מצויינות מדעית, תוך מתן מענה לשונות וכישורים של התלמידים למימוש הפוטנציאל האישי שלהם. מתן הזדמנויות לכל תלמיד לזהות את הייחודיות האישית שלו. טיפוח הייחודיות האישית של התלמיד דרך הכוונה לבחירת התמחויות לפיתוח כשרונות התלמידים. התאמת מרחבי למידה חדשניים ודינאמים מתבססים על עקרונות הייחודיות הבית ספרית . שינוי מערך יום הלימודים באופן המאפשר טיפוח של הייחודיות האישית של כל תלמיד. לתפיסתנו שותפות ההורים תקדם את תהליך הטמעת הייחודיות בקרב התלמידים.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

מתן כלים לקידום והטמעת פדגוגיה מוטת עתיד באמצעות שיטות הוראה רב תחומית ובין תחומית כבסיס למנהיגות בתחומי המדע והחיים

2

פיתוח כישורי מנהיגות ומיומנויות מדעיות

3

סדירויות גמישות במערכת השעות המאפשרות בחירת קורסים מקדמי תחומי עניין בתחומי המנהיגות ,המדע והטכנולוגיה
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

סדנאות לימוד והכשרה למורים בנושא מנהיגות ומיומנויות מדעיות מותאמות למאה ה21, המורים מעבירים הסדנאות לתלמידים בשיעורי חונכות ובהוראה הדיספלינארית הבית ספרית

2

מהלך רשותי ארגוני

הפעלת קורסים וירטואלים ופיזיים בית ספריים פעם בשבוע לפי בחירת התלמידים ותואמים תחומי המנהיגות, המדע והטכנולוגיה.
3

מהלך רשותי קהילתי

יצירת שיתופי פעולה עם בעלי עניין בסביבת בית הספר ומחוץ לה שהם סיפורי הצלחה בתחום המנהיגות ,המדע והטכנולוגיה


4

מהלך רשות

קידום ימי שיא קבועים בתחומי הייחודיות הבית ספרית והשתתפות בתחרויות ארציות ומקומיות לקידום המנהיגות והמיומניות בתחומי המדע בקרב התלמידים

5

מהלך רשותי נוסף

העצמת המחנכים כמובילים חשיבת עתיד בקרב התלמידים ע"י העברת סדנה שבועית על ידיו.