רשות:
מחוז:

דרום

רשות:
שם המנהל/ת:

ליאת זהבה

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי דתי

סמל מוסד:

616904

אגמים – חמ"ד, אשקלון

שם מנהל/ת ביה"ס:

ליאת זהבה

סמל מוסד:

616904

מחוז:

דרום

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי דתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
אנו בית חינוך המאמין בטוב שבכל תלמיד, בחוזקותיו ובכוחות החיוביים הטמונים בו.
מעניקים יחס אישי וחינוך ערכי ציוני דתי המפתח תחושת מסוגלות ואחריות אישית- חברתית.
צוות בית הספר מאמין בתהליכי למידה המתנהלים מתוך הנעה פנימית ובדרכי הוראה מותאמות ומגוונות במרחבי למידה מפעילים, פנים וחוץ כיתתיים, חווייתיים המעוררים סקרנות ללמידה איכותית ומשמעותית.
אנו מאמינים בפיתוח האחריות האישית, היכולת להתבונן בנפלאות הבריאה ופלאי יצירת האדם. בטיפוח התשוקה לחקור, ליצור ולפתח מיזמים חדשים הנותנים מענה לצרכים קיימים.

כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

עקרון ארגון הלמידה כלמידה מתמדת.
2

עקרון שותפות ומעורבות

3

עקרון הערכה ובקרה: עקרון זה מלווה את העשייה בביה"ס בצמתים שונים שנקבעו לאורך השנה, בצוותים שונים לאחר הפעילויות שהתבצעו.
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

למידה מתמדת של הצוות מתוך מחקרים ובי"ס דומים, לקראת הטמעת פדגוגיה אחרת- גיוון אסטרטגיות בכיתה, חשיבה ותכנון לקראת בניית סביבות למידה בכיתה ובחוץ, למידת עמיתים, שילוב המשחק בהוראה, משימות בחירה ועבודת חקר.
2

מהלך רשותי ארגוני

הערכה: תעודה – יוזמה בית ספרית בהפקת תעודה אחרת בתקופת קורונה. יום הורים: פליאה- חקר- יזמות. התבוננות פנימית לזיהוי הכישורים, החוזקות ומטרות במבט קדימה. כחלק מלמידה מתמשכת. חלק מהשעות הפרטניות ממוקדות במפגשים אישיים לטובת קידום המטרות שקבע כל תלמיד בתעודה. שילוב משימות בחירה המעודדות התבוננות, שאילת שאלות, חשיבה רפלקטיבית. עבודות חקר.
3

מהלך רשותי קהילתי

שותפות-צוות ייחודיות מוביל תהליך שיטתי כמניפה בחדר המורים. צוות טיפולי קבוע לטיפול בפרט, בצרכיו ובהתאמת דרכי פעולה לקידומו. צוות צל"ח העובד לאור מטרות בהתאם לאתגרים. הנהגת ההורים שותפה לתהליכים שונים, מעגלי חשיבה בנושא התקנון ופעילויות בית ספריות במעגל השנה ומעגלי שיח בשיתופיות ההורים לדיון בדילמות ערכיות ומשמעותיות ושותפויות עמוקות.
4

מהלך רשות

הפקת 3 מודלים: פליאה חקר ויזמות כציר מעגן לתלב"ס. המודלים מיוצגים כפרמידות. כל תהליך ההתמקדות במודלים שיצרנו, ינוסו קודם עם צוות המורות, כתהליך מתהליך למידה מקדים. התמקדות בתובנות וכיווני חשיבה נוספים ,ורק אז יחל התהליך עם התלמידים.
5

מהלך רשותי נוסף

יצירת מאגר פעולות למימוש דמות הבוגר. ידע, מיומנויות וכישורים מותאמים לכל שכבת גיל להצמחת הבוגר המצופה. ותהליכי הערכה פדגוגית במליאה בהובלתה הרכזת הפדגוגית. התובנות מהעשייה מצמיחות ומובילות לשיפור מתמיד. תהליך רפלקטיבי וצמתי ההערכה נקבעו כבר בתחילת השנה על מנת שהרפלקציות שנעשה ידייקו את הפעולות שלנו. (באמצעות מודל SWOT ומודל קינפין) את האקלים נעריך באמצעות משוב אח"מ וסקרים לתלמידים למורים ולהורים. עקרון זה מחדד את חשיבותו הנעלה של עקרון למידה והערכה- בהתבוננות קדימה ואחורה ולמידה מתמדת.