רשות:
מחוז:

צפון

רשות:
שם המנהל/ת:

שלומית עקריש

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

212035

אגמים, צפת

שם מנהל/ת ביה"ס:

שלומית עקריש

סמל מוסד:

212035

מחוז:

צפון

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
בית החינוך אג"מים שואף למימוש והעצמת החוזקות והכישורים הטמונים בכל ילד וילדה על-מנת להביאם להשתלבות מוצלחת ותורמת בחברה.
אנו מאמינים שחינוך לערכים ופיתוח מיומנויות לומד עצמאי תוך שימת דגש על חדשנות פדגוגית יובילו לקידומן של כל ילד וילדה ולעיצוב דמותם כבוגרים.
אנו חותרים למתן מענה דיפרנציאלי לכל ילד וילדה תוך הכלת הייחודיות שבהם.
אנו פועלים לטיפוח אחריות לימודית, חברתית וקהילתית כמנוף לצמיחה והתפתחות אישית.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1


מענה למגוון רחב של אוכלוסיות, תוך התייחסות לאינטליגנציות המרובות.

2


הצבת יעדים בתחום הלימודי, החברתי, הרגשי .

3


לחיזוק הקשרים עם הקהילה הצפתית והובלה למעורבות התלמידים בקהילה
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי


מפגש 'שעה קסומה' עם מנהלת בית החינוך אחת לחודש כאות הוקרה על השגת היעד.

2

מהלך רשותי ארגוני


למידה רב תחומית באשכולות, מעודד לפיתוח סקרנות ויצירתיות ומצייד את תלמידיו בכלים ובמיומנויות הנדרשות מבוגר במאה ה -21.
3

מהלך רשותי קהילתי


שיתוף פעולה ושקיפות מלאה עם הורי בית החינוך ורואים בהם כשותפים למעשה החינוכי.

4

מהלך רשות


מדיניות 'הדלת הפתוחה' בקרב ההנהלה, הצוות החינוכי, הורים, מורים וכלל קהילת בית החינוך וכתוצאה מכך כל קהילת בית החינוך חשה תחושת שייכות, מוגנות וביטחון.
5

מהלך רשותי נוסף


פיתוח מנהיגות צעירה ולמידה ערכית, תוך הובלת ומעורבות התלמידים בקהילה בתכניות הלימודים, בסיורים, בפעילויות, בפרויקטים מתוקשבים ועוד.