רשות:
מחוז:

חיפה

רשות:
שם המנהל/ת:

אורלי ריבנפלד

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

384396

אדוות ים, חוף הכרמל

שם מנהל/ת ביה"ס:

אורלי ריבנפלד

סמל מוסד:

384396

מחוז:

חיפה

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
בית הספר מאפשר למידה במרחבי למידה המשקפיים מרחבי חיים וזאת במטרה ליצור עניין, סקרנות, יצירתיות,גמישות וגיוון,ורלוונטיות לחיי התלמידים. בבית הספר פורצים את גבולות הכיתה ומטפחים מיומנויות למידה וכישורים חברתיים בלמידה במרחבי החיים.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

פעלנות תלמידים : תלמידים מובילים, יוזמים, פעילים ומעורבים בעשייה הבית ספרית- קהילתית- סביבתית

2

למידה חוץ כיתתית – הלמידה נעשית במרחבי הטבע סביב בית הספר ובמרחבי הישוב.


3

למידה מכל אחד בכל מקום ובכל זמן :התאמת הלמידה ללומדים תוך גמישות, פתיחות והקשבה לצרכיהם.
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

בניית תוכנית לימודים למרחבי החיים השונים

2

מהלך רשותי ארגוני

העמקה והרחבה של החיבורים ושיתופי פעולה עם הקהילה:בחירת שם בית הספר, סמל בית הספר בשותפות עם ההורים

3

מהלך רשותי קהילתי

פיתוח מקצועי של הצוות בנושא מרחבי חיים ומרחבים חוץ כיתתיים ,והטמעה של תכניות הלימודים .

4

מהלך רשות

טיפוח עקרונות מועצת חוף הכרמל ,הכוללים פיתוח למידה עדכנית וחדשנית בהלימה לעידן החדש


5

מהלך רשותי נוסף

הקמת ספרייה קהילתית בשיתוף הקהילה.