רשות:
מחוז:

מרכז

רשות:
שם המנהל/ת:

רבקה גורביץ

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

412791

אהלי חיה מושקא – חב"ד בנות , רחובות

שם מנהל/ת ביה"ס:

רבקה גורביץ

סמל מוסד:

412791

מחוז:

מרכז

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
בית ספר חב"ד בנות פועל על פי משנת הרבי מלובביץ ומחנך על פי ערכי החסידות. מחנך את התלמידות לאהבת ישראל ומיצוי השליחות הייחודית של כל אחת, ומקדם כל תלמידה תוך שהוא מעניק כלים תורניים וחסידיים וכלים מעשיים המעצימים מסוגלות אישית, חברתית ולימודית. אנו שמים דגש על תהליכי אימון כתורמים לצמיחה אישית וחברתית ובפיתוח מקצועי של הצוות החינוכי כמנחות הרואות את התלמידה באופן הוליסטי (רגשי, חברתי, לימודי), ומעצימים את חווית הלמידה באמצעות שימוש בכלים מתחומי האומנויות.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

חיזוק חוסן רגשי- אמוני- פיתוח לומדת עצמאית

2

שיתופיות: חיבוריות ושיתופי פעולה: שותפות הורים- קהילה-משפחה

3

סביבות והזדמנויות בתחום הארגוני- הבניית מנגנונים מאפשרים
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

לומד עצמאי- ליווי הצוות הפדגוגי בבניית דרכי הערכה מסתגלת (הערכה המתאימה את עצמה למאפייני התקדמות הלמידה האישית של הלומדת, הערכה עצמית) המבוצעת ע"י הלומדת עצמה ושיתוף גורמים נוספים שיש להם ממשקים עם הלומדת בתהליכי ההערכה (מורים, עמיתות, הורים).
2

מהלך רשותי ארגוני

יצירת מחווני הערכה בתחומים הנבחרים ע"י צוותי השכבה הנבנים בשיתוף עם התלמידות ובשיתוף ההורים.

3

מהלך רשותי קהילתי

בניית תוכניות שנתיות, לתמיכה ופיתוח חוסן, כולל התאמת מערכת השעות ברמה כיתתית.
4

מהלך רשות

שיתופיות: שיתוף קהילת ההורים באמצעות מפגשי צוות- הורים לתמיכה ולסיוע, ארגון פעילויות מאורגנות ברמה המשפחתית,


5

מהלך רשותי נוסף

סביבות מסייעות: טכנולוגיות: אתר בית הספר, מפגשי זום עם המנהלת וצוות הניהול על פי צורך. קבוצת וואטאספ בית ספרית להודעות, מייל שבועי, קבוצות ייעודיות