רשות:
מחוז:

מרכז

רשות:
שם המנהל/ת:

נחמה שיינברג

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

410845

אהרונוביץ, דרום השרון

שם מנהל/ת ביה"ס:

נחמה שיינברג

סמל מוסד:

410845

מחוז:

מרכז

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
אנו מאמינים ופועלים על פי עיקרון של למידה והתפתחות מתמדת. הלמידה, הינה תהליך המתקיים במרחב הבין-אישי שבין הלומדים לבין אחרים משמעותיים (ויגוצקי).
כל מורה הינו מחנך, הפועל במרחב של אמון ומאפשר לילדים חוויות מעצימות בסביבה אוהבת ומכילה.

אנו מאמינים "ביצירת מקום ומשמעות לכל אדם", המאפשרים הוויה של שייכות והזדמנות להתפתחות אישית מותאמת.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

מענים דיפרנציאליים

2

תהליכי הוראה למידה מבוססים על מיומנויות וכישורים.

3

טיפוח לומד עצמאי
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

פיתוח מקצועי מטפח מסוגלות: תפיסת תפקיד, תרבות ארגונית שיוצרת מקום ומשמעות, מרחבי למידה
2

מהלך רשותי ארגוני

למידת עמיתים-ביסוס שגרות אירגוניות המקדמות למידת עמיתים רב – גילאית ותחומי עניין, זאת תוך העמקה במיומנויות וכישורים נדרשים.
3

מהלך רשותי קהילתי

תוכנית ספירלית המקדמת העצמה ורכישה של מיומנויות לניהול למידה עצמאית ולהתבוננות ממשבת אקדמית, רגשית וחברתית.
4

מהלך רשות

קהילתיות – ביסוס שגרות ארגוניות בתהליך החינוכי לקידום שקיפות , הנגשת מידע ומעורבות של הקהילה.
5

מהלך רשותי נוסף

יזמות- הצמחה והעצמת של מנהיגות יוזמת בקרב באי ביה"ס, על ידי עידוד ביטוי אישי, הובלה ומעורבות חברתית.