רשות:
מחוז:

צפון

רשות:
שם המנהל/ת:

אביבה הרשקוביץ

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

214718

אופק, כרמיאל

שם מנהל/ת ביה"ס:

אביבה הרשקוביץ

סמל מוסד:

214718

מחוז:

צפון

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
שיתופיות בין התלמידים לבין עצמם במגוון פלטפורמות
שיתופיות בקהילות למידה של מורים במגוון פלטפורמות
שיתופיות בהוראה/למידה בפלטפורמות דגיטאליות
למידה במגון מתודות בשילוב יישומי מחשב ופלטפורמות דגיטאליות
שיתופיות עם ההורים והקהילה
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

חדשנות: למידה זמישה בכל מקום ובכל זמן תוך התאמה לתנאי אי וודאות פעלנות- למידה המבוססת על סקרנות הלומד יוזמה וחקר למידה היברידית פיתוח מקצועי של מורים בסביבות למידה חדשניות בתפיסה היברדית מפגשים סנכרוניים וא-סנכרויניים ללמידה מפעילה

2

שיתופיות במרחב המקוון – כבר אי אפשר בלי זה – תלבס בית ספרי בלמידה מבוססת חקר SPBL

3

פיתוח אישי במענה דיפרנציאלי מותאם- מיפוי נקודות חוזק ונקודות לחיזוק של התלמידים. פיתוח הכישורים של התלמידים. בניית תכנית התערבות בתחום הלימודי והערכי- חברתי בשלוש רמות- מצטיינים, בינוניים, קצה. איתור ומענה לתלמידים בתחום הלימודי תכנית ההתערבות מתוך מבחני המיפוי במקצועות הליבה. איתור ומענה בתחום הערכ
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

בניית פלטפורמה ללמידת צוות בכלים שיתופיים- כל צוות בית הספר היה שותף לתהליך למידה רב מימדי שכלל בניית תלב"ס המבוסס על עקרון השיתופיות במודלים מגוונים: בתוך הכיתה, מחוץ לכיתה עם הקהילה באמצעות כלים דגיטאליים
2

מהלך רשותי ארגוני

תלמידים יצרו שיתופי פעולה בתוך הכיתה כקבוצות עבודה, מחוץ לכיתה בלמידה שכבתית בשיתוף ההורים והקהילה.
3

מהלך רשותי קהילתי

פעילות בקהילה תלמידי בית הספר יצרו שיתופי פעולה עם בית יד לבנים, מתנ"ס ומוסדות אחרים.: ויצרו מעגלי פעילות בקהילה כגון: פרויקט גו'חא – איסוף במבה וקולה וחלוקה בתחנת הרכבת לחיילי צה"ל, אומרים תודה לדור התקומה,
4

מהלך רשות

מצוינות – אישית
מיצוי יכולותיו של כל תלמיד- מצוינות מהנקודה שבה התלמיד נמצא- בחירת יעד אחד להשגה.
כלים לשיפור עצמי והעצמה שהתלמידים מקבלים להשגת היעדים במסגרת תוכניות אישיות מותאמות.
משוב ורפלקציה- של התלמידים על התהליך שהם עוברים בנקודות זמן.
שיפור מתמיד
5

מהלך רשותי נוסף

צוות מורות/ים פיתוח אישי קמ"ל שיתופיות בקהילות למידה של מורים- קמ"ל מורות בהוראה שיתופית מכיתות א-ו בשילוב עקרונות ביה"ס תלי- חינוך לערכים, חינוך חווייתי אוריינות יהודית, קמ"ל מורות כלים להוראה ולמידה היברידית בשילוב כלים טכנופדגוגיים