רשות:
מחוז:

ירושלים

רשות:
שם המנהל/ת:

הדס רפאלי

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

116012

אופק, מודיעין-מכבים- רעות

שם מנהל/ת ביה"ס:

הדס רפאלי

סמל מוסד:

116012

מחוז:

ירושלים

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
חינוך ליזמות מבוסס על למידה אקטיבית, שיתופי פעולה ותרומה לחברה. תהליך זה מביא לידי ביטוי את כישוריו ונטיות ליבו של התלמיד, מעודד ומפתח סקרנות, חשיבה יצירתית ומודעות עצמית.
• אנו מצפים כי בתהליך משמעותי וחווייתי זה, יתנסו התלמידים באופן שיטתי : בעבודת צוות, בזיהוי צרכים, העלאת רעיונות, מציאת פתרונות מגוונים, והפקת מיזמים חברתיים ולימודיים חדשניים.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

לכל חלו"ם יש אופק – חשיבה וחדשנות , למידה , מיזם ויזמות

2

מעגלי למידה של המורים, של התלמידים ושל ההורים את התהליכים שנרקמים בתוך ביה"ס

3

מיזם וייזמות- במהלך השיעורים התבסס תרבות של מעגלי שיח שבהם לתלמידים ניתנת האפשרות לעלות רעיונות ויוזמות חברתיות שיכולות להשפיע על ביה"ס.
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

תהליכי הדהוד והרהור בתוך הצוות של ברור תהליכים וזיקוק הזהות הבית ספרית. לאור אתגרי התקופה נעשים עם הצוות תהליכים של חוסן והתמודדות עם אתגרים ,ביסוס מעגלי שותפות של הצוות בחשיבה והעלאת רעיונות יצירתיים לביסוס הזהות הבית ספרית.
2

מהלך רשותי ארגוני

ברור דמות הבוגר של ביה"ס. זיהוי והגדרת הכלים והמיומנויות שאיתם יעבור לחטיבה . כלים שבאים לידי ביטוי בדרך החשיבה, ברצון לתרום ביומה לקהילה ולהיות מעורב ופעיל בכתה ובביה"ס. מעורבות שתבוא לידי ביטוי במעגלי היוזמות .
3

מהלך רשותי קהילתי

תוכנן מרחב יזמי בו כל התלמידים יהיו פעילים ומעורבים. תלמידים "מבשלים" יוזמה באמצעות מטבח שהוקם בו שיהווה עוד גורם מעורר חשיבה מחוץ לקופסא הנדרשת בתהליך היזמות. התלמידים יגיעו למרחב בשעות קבועות ויוכלו לעבור בו את כל שלבי תכנון היוזמה, מרגע החשיבה במעגל שיח ועד לבמת הפרזנטציה
4

מהלך רשות

צוות המורים לומד ומשתלם כל העת בהטמעת מעגלי שיח שהחלו בדילמות חברתיות, דילמות הנגזרות מתהליכי למידה בשיעורים השונים, במעגלי שיח כיתתיים, שכבתיים ובמהלך השנים יהיו פתוחים לשכבות שונות לטובת מעגלי יזמות חברתיים. האתגר הוא להטמיע את מעגל השיח כחלק מאחת ממשימות הבחירה בכל שיעור. בתחום זה הצוות בתחילת הטמעת הרעיון.
5

מהלך רשותי נוסף

במת פרזנטציה שהוקמה במרחב בו יציגו התלמידים את יוזמתם.