רשות:
מחוז:

ירושלים

רשות:
שם המנהל/ת:

סיגלית נחום

שלב חינוכי:

חט"ב ועליונה

סוג פיקוח:

ממלכתי דתי

סמל מוסד:

144717

אורות – אולפנת בני עקיבא, מודיעין- מכבים- רעות

שם מנהל/ת ביה"ס:

סיגלית נחום

סמל מוסד:

144717

מחוז:

ירושלים

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי דתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
אולפנה שהיא בית, הקשר האישי ובניית הקומה התורנית – ערכית, הם הלב הפועם של האולפנה.
באולפנה קיימת תשתית רחבה לפיתוח הכישורים הקיימים בכל בת על ידי צוות חינוכי הידוע באיכותו, מקצועיותו, בחדשנותו ובהענקת יחס אישי, יצירת אווירה חמה ומצמיחה, תוך חווייה לימודית המבוססת על בחירה.
עידוד יזמות ופיתוח יצירתיות בקרב התלמידות והצוות תוך שימת דגש על עשייה חברתית – קהילתית משמעותית.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

בניית מעטפת אישית לפרט – שכלול קומתה של כל בת לפי עולם הרוח והתוכן שלה, תוך יצירת סביבה המאפשרת התפתחות באמצעות התאמת מענים אישיים, רגשיים ולימודיים.

2

בחירת מסלול אישי לכל לומדת: אולפנה, אורייתה, תורני מדעי

3

מרחבי לימוד מגוונים התומכים בגישות פדגוגיות: פינות שיח, מעבדות, בית מדרש, חדרי מוזיקה ומחול
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

מסלולי לימוד ייחודיים – תכנית קמפוס, נבחרות רובוטיקה וחוגי העשרה בחטיבה.
2

מהלך רשותי ארגוני

מגוון רחב של מגמות לימוד המתעדכן בהתאם לבחירת הלומדות בנוסף למסלולים אקדמאיים המתקיימים בשיתוף המרכז האקדמי לב ירושלים, האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת בר-אילן, מכון ויצמן והאוניברסיטה הפתוחה.
3

מהלך רשותי קהילתי

תכניות אמנות ייחודיות בשיתוף מוזיאון ישראל, וכן מגמת מוזיקה על אזורית.
4

מהלך רשות

תכנית שש שנתית הוליסטית, רלוונטית ומצמיחה המכילה תכנית חברתית ערכית עשירה, איכותית ומגוונת -המהווה את נשמת אפה של האולפנה. אוירה אולפניסטית שמשמעותה אוירה תורנית של יצירה , המעודדת יוזמה של הלומדות.
5

מהלך רשותי נוסף

תכניות מנהיגות – חונכות תלמידות חט"ב באמצעות חט"ע וכן מש"ציות, כולל מפעלים חינוכיים ייחודיים כגון: מסע יהודי – ייעודי "קדש חייך" , מסע מתשואה לתקומה, מסע ישראלי, הכתרת רבנית פורים, מפעלי חסד מגוונים וצוות מדריכות משמעותי בשירות לאומי.