רשות:
מחוז:

צפון

רשות:
שם המנהל/ת:

יפה אוקנין

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

210880

אורנים, יקנעם

שם מנהל/ת ביה"ס:

יפה אוקנין

סמל מוסד:

210880

מחוז:

צפון

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
חינוך דמוקרטי לטיפוח אדם שמאמין בעצמו, יודע לנהל את הלמידה שלו, ולקחת אחריות על חייו.
עקרונות
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1


בחירה-התלמיד בוחר בסדר יומו, באופן למידתו, בתכני הלימוד, במרחבי בחירה מגוונים פנים וחוץ ב"ס ובאורחות חייו. למידה בתוך ומחוץ לכיתה ובאופן רב גילאי תוך חיבור לטבע ופעילויות חברתיות.

2

מוסדות דמוקרטיים–פרלמנט וועדות בהם מתנהלים החיים הציבוריים. שותפות הילדים בניהול החיים בבית הספר הוא עיקרון מוביל: פרלמנט ילדים (רשות מחוקקת), וועדות בית ספריות(מבצעת) , גישור לעינייני משמעת(שופטת).

3


חונכות – ליווי אישי דיאלוגי לתלמיד ע"י חונך/ת בהתאמה לצרכים ולדרך, קשר אישי זה יוצר אמון ,
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי


מערכת שעות בה כל ילד יכול לבחור (יחד עם החונכת) ולהכין תוכנית לימודים אישית, שכוללת מפגש אישי עם החונכת.מערכת אישית לתלמיד 50% מקצועות חובה- מתמטיקה, אנגלית שפה ומדעים. 50% בחירה- קשת רחבה של קורסים כמו מיומנה, יוגה, מגלים עולם, הייטקיסטים ועוד.

2

מהלך רשותי ארגוני

הקמת פרלמנט, ועדת גישור וועדות תפעול ושיתוף הילדים בניהול
3

מהלך רשותי קהילתי


דרכי שיח שקטות ויותר הקשבה וחונכות אישית אחת לשבוע לכל תלמיד לקיום דיאלוג לליווי המסע הרגשי, החברתי והלימודי, בחיפוש אחר מטרותיו ובהגשמתן.

4

מהלך רשות


הכנסת בחירה רדיקלית יותר – אפשרות גם לשחק.
5

מהלך רשותי נוסף


תוכנית לימודים אינגרטיבית – תוכנית הכוללת נושאי לימוד מתחומי ידע שונים – מקרא, ספרות, גיאוגרפיה…הנושאים יילמדו בדרך הוראה מגוונת ומשלבת עבודה בסביבה גמישה המאפשרת בחירה. וגיוון הלימודים על ידי תוכניות מחוץ לבית הספר