רשות:
מחוז:

צפון

רשות:
שם המנהל/ת:

מרדכי ידגר

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

213561

אור מנחם, צפת

שם מנהל/ת ביה"ס:

מרדכי ידגר

סמל מוסד:

213561

מחוז:

צפון

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
למידה חוויתית תוך התבוננות פנימית,
יניעו לומד בעל מהות חסידית מכוון שליחות, להצלחה לימודית
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1


טיוב למידה במקצועות הליבה ככלי לשליח

2


הטמעת משמעות התפיסה "מורה שליח"

3


לפתח מיומנויות מנהיגותיות וחשיפה לדמויות מעוררות השראה מתוך העולם החב"די
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי


הטמעת משמעות התפיסה "מורה שליח"
2

מהלך רשותי ארגוני


המורה באור מנחם יממש את תפקידו מעבר לעשייה השוטפת "כמורה רגיל"
3

מהלך רשותי קהילתי

\
תכנית לימודים המשלבת לימודי ליבה כחלק מתכנית הלימודים המתקיימת בביה"ס
4

מהלך רשות

\
פיתוח תכנית למידה מ"תלמיד לשליח" בשכבת ד המשלבת לימודי שליחות ולימודי ליבה
5

מהלך רשותי נוסף


חשיפה לדמויות מעוררות השראה מתוך העולם החב"די