רשות:
מחוז:

מרכז

רשות:
שם המנהל/ת:

כוכבה מיכאל

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

480152

איילות, גני תקווה

שם מנהל/ת ביה"ס:

כוכבה מיכאל

סמל מוסד:

480152

מחוז:

מרכז

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
בבי"ס "אילות" אנו מאמינים.ות בארבעה ערכים מובילים כתפישה חינוכית: כבוד, *שְׁלוֹמוּת Well being, פעלנות, שייכות. המאפשרים יצירת אקלים מיטבי לכל ילד.ה להתפתחות אישית כחלק מהכלל.
אנו מאמינים.ות בכוחן של האמנויות לגעת בנו, לפתח את היצירתיות והסקרנות הטמונות בכולנו ולהרחיב את האופקים, הלב והמחשבה. העיסוק באמנויות ככלי חינוכי מזמן חוויה, חשיבה מסדר גבוה, יצירת חיבורים, מאפשר ביטוי אישי ומקדם יצירתיות רב ובינתחומית. מושגים מובילים: מרחב, גילוי ויצירה מבנים את העשייה החינוכית שלנו מבחינה לימודית ערכית וחברתית.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

פעלנות- יכולת פעולה עצמאית באמצעות למידה מבוססת פרוייקטים רב תחומית ובין תחומית

2

יצירתיות- לפיתוח וטיפוח חשיבה מסדר גבוה ולקידום גמישות מחשבתית ויצירת חיבורים באמצעות מתן במה למגוון יכולות וכישורים

3

שלומות- של הפרט והקבוצה
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

מחברת המגירה- מחברת זו הינה מחברת היוצרת ציר מארגן לאורך השנה בזיקה לייחודיות ומהווה שפה אחידה ומשותפת בין תלמידי.ות ומורי.ות בית הספר. אחת ממטרותיה היא לתעד את התהליך האישי של הלומד.ת בבית ספר "אילות" תוך העצמת חוזקותיו.ה ופיתוח תחושת השייכות של הלומד.ת.
2

מהלך רשותי ארגוני

למידה מבוססת פרויקטים- שיטת לימוד שבה תלמידים.ות לומדים.ות על נושא דרך פתרון בעיות או דרך עבודת חקר. מטרת שימוש בשיטת לימוד זו היא לתת לתלמידים.ות את האפשרות לעבוד באוטונומיות יחסית לאורך זמן, הפעלת חשיבה ביקורתית, רלוונטיות ושיתופיות תוך הגעה לכדי תוצר מוגמר – ממשי או מופשט.
3

מהלך רשותי קהילתי

התבגרות ומגדר- למידה פרויקטאלית המזמנת שאילת שאלות רלוונטיות בסוגיות מגדר והתבגרות במישור האישי, הקבוצתי, הלאומי ובעולם כולו כחלק מתהליך חיברות, צמיחה והתאמה של הפרט.
4

מהלך רשות

אמנויות-חינוך ליצירתיות שמתבטא בתחומי האמנויות ככלי ללמידה וצמיחה. למידה במרחבים משתנים, פיזיים, רעיוניים וחברתיים, מזמנת תהליכי גילוי מגוונים ומקדמת יצירה ויצירתיות רב ובינתחומית. שפת האמנות: החזותית, המוזיקלית, התנועתית והדרמתית- מזמנת חוויה ומאפשרת ביטוי אישי וחברתי, תקשורת מיטבית, רבגונית ובעלת רמות חשיבה מרובדות.
5

מהלך רשותי נוסף

פעילות רב גילית-כתת אמן, מקהלה, מחוברים.ות וחונכות אישית.למידה רב גילית נובעת מהאמונה שלתלמיד.ה יש את היכולת לתרום לחברים.ות באופן שונה מהמבוגר.ת. שיח בין ילדים.ות לילדים.ות מאפשר אינטראקציה מיוחדת. התלמידים.ות הבוגרים.ות חונכים.ות את הצעירים.ות בפעילות שמזמנת חוויה לימודית, חברתית וערכית.