רשות:
מחוז:

צפון

רשות:
שם המנהל/ת:

ויקטוריה בונדר

שלב חינוכי:

יסודי, חט"ב ועליונה

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

220020

אילנות, נהריה

שם מנהל/ת ביה"ס:

ויקטוריה בונדר

סמל מוסד:

220020

מחוז:

צפון

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
בית הספר רואה עצמו כאחראי על למידה של כישורי חיים.
התהליך החינוכי בבית הספר מכוון להעניק ללומדים תחושה של צמיחה, מסוגלות עצמית ,הצלחה ומימוש אישי. התפיסה החינוכית מדגישה את החוויה של גילוי ו עצמי ,קבלת מענה לסקרנותם, ופיתוחם כאנשים פעילים המשתלבים בחברה ותורמים לה.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

למידה התנסותית : פרקטיקת הוראה-למידה שמציבה את התלמיד במרכז ,ומעניקה לו תפקיד פעיל: התלמיד מתנסה, מתבונן, מסיק מסקנות, ומתוכן מגבש הגדרות ומושגים שיהפכו לכלי עבודה וחשיבה.

2

שיתופיות : יצירת תרבות של למידה שיתופית בצוות המורים ועידוד שותפות אקטיבית עם ההורים

3

מקצועיות : למידה ושיפור מתמידים בביצועים וביכולת לקיים למידה התנסותית בכיתה

מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

העמקת ההבנה ויישום בהוראה התנסותית בקרב צוות המחנכות וצוות המורים המקצועיים.
2

מהלך רשותי ארגוני

פיתוח מקצועי וליווי אישי של צוות המורים בלמידה דרך ניתוח הצלחות
3

מהלך רשותי קהילתי

ליווי אישי של מחנכות בתכנון ובבנייה של דגמים של למידה התנסותית
4

מהלך רשות

בניית מנגנונים ארגוניים ותשתית לתרבות פיתוח אשר יקיימו את ייחודיות בית הספר לאורך זמן
5

מהלך רשותי נוסף

הטמעת תרבות של תצפית ומשוב בקרב חדר מורים