רשות:
מחוז:

צפון

רשות:
שם המנהל/ת:

מרעב עאסלה

שלב חינוכי:

חט"ב ועליונה

סוג פיקוח:

ערבי

סמל מוסד:

247247

אלבוכארי – חט"ב, עראבה

שם מנהל/ת ביה"ס:

מרעב עאסלה

סמל מוסד:

247247

מחוז:

צפון

רשות:
סוג בי"ס:

ערבי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
אנו שואפים להוות סביבה חינוכית לימודית שמעודדת את תלמידיה לפתח חשיבה גבוהה, מודעות חברתית, ערכית ורגשית עמוקה ולהעצים אותם, תוך הקפדה על הישגים לימודיים מיטביים. ומתוך אמונה בשוויון הזדמנויות ובשונות בין צורכי התלמידים, וביכולתם להצליח. אנו נותנים מענה לימודי ורגשי לכל תלמיד ומאמינים בחשיבות טיפוח התלמיד כאזרח ערכי מעורב ומחויב לקהילתו.
אנו מאמינים כי טיפוח בריאות טובה, כבוד האדם ורוח השיתופיות יובילו לתחושת ביטחון והעמקת השייכות, לאחריות ומשמעת עצמית, ויסיעו לאדם למימוש יכולותיו ושאיפותיו בהווה ובעתיד.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

למידה בסביבה חינוכית לימודית שמעודדת פיתוח חשיבה גבוהה, מעורבות חברתית, ערכית ורגשית

2

שיוויון הזדמנויות והעצמה דרך מענה לימודי ורגשי

3

מענה לשונות בין צרכי התלמידים ואמונה ביכולתם להצליח
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

בירור עם מנהלת ביה"ס והבנת התפיסה הניהולית, החינוכית והפדגוגית ומעמדו של ביה"ס בעיני הקהילה. מפגשים קבועים עם צוות ניהול לגיבוש הזהות היחודית של ביה"ס וצוותי פיתוח רכיבי היחודיות כמו צוות הבהרת ערכים. צוות המורים בבית הספר מתאפיין בהתחדשות תמידית, והתמקצעות גבוהה תוך מחויבות עמוקה לתלמידיו ולקהילה.
2

מהלך רשותי ארגוני

בניית מתווה עבודה שנתי בהתאם ליעדים שנקבעו עם המנהלת כולל זהות המורים המעורבים ולוז
3

מהלך רשותי קהילתי

תעשיידע, כיתות מופ"ת, תכנית אתגרים, מועדון בית ספרי, חדר שלווה, וחוגים רבים: בישול, רחפנים, רובוטיקה, אמנות, מוסיקה, דבקה, פוטו-תרפיה, צופים ועוד..

4

מהלך רשות

קבלת חיזוק ואישור לתפיסה שנבחרה באמצעות שאלונים לתלמידים. שילוב תלמידים בתהליכי הלימוד תוך התנסות בפועל במרחבי הלימוד (חדשני טכנולוגי, M21, קולנוע תלת מימד, חדר מלא, חדר תל"מ, מנ"ע, חדר שלווה, (תמיכה רגשית דרך פסיכולוג).
5

מהלך רשותי נוסף

הטמעת התפיסה בכל רמות ותחומי העבודה בביה"ס כולל חדר מורים והנהלה באמצעות מפגשים אישיים וסדנאות לכלל המורים. שיתוף כלל המורים בפיתוח וגיבוש התפיסה. שילוב ערכי הייחודיות בכל מקצועות הלימוד בהיבטים של תוכן (מנחה מלווה קבוצת מורים לתכנון יחידות לימוד מוטות עתיד), תפיסות ומיומנויות (מנחה פדגוגי להוראה דינאמית).