רשות:
מחוז:

צפון

רשות:
שם המנהל/ת:

פיסל עואד

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

219782

אלבוכארי, טמרה

שם מנהל/ת ביה"ס:

פיסל עואד

סמל מוסד:

219782

מחוז:

צפון

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
אנו מאמינים כי פיתוח וטיפוח תחושת שייכות, הנעה פנימית ויכולת הידברות, יובילו את הלומד למימוש מטרות אישיות ושיתופיות הבנויות על הוראה לערכים וחוקים מעולם הספורט.
העקרונות שאנו מטמיעים בכל פעילות בבית הספר הנם של הידברות, מסוגלות אישית ואחריות אישית וקבוצתית.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

כל תלמיד קובע לעצמו מטרה אישית שהוא מנסח ותולה ב"שער" בכיתה ומכוון להבקיע (מכוונות להישגיות)

2

המורים הנם מאמנים ללמידה ומנחים את התלמידים גם איך להתארגן ללמידה ואימון השכל(אחריות אישית)

3

סובלנות והידברות , הצוות לומד ומפתח שפה התנהגותית של הידברות ושיח לפתרון קונפלקטים
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

פיתוח שפה של הידברות , שדרכה המורים לומדים ומלמדים שיח אמפתי ודיאלוג.
2

מהלך רשותי ארגוני

נוצרו שיתופי פעולה עם מוסדות חיצוניים להכשרת הצוות לשילוב פדגוגיה וספורט , ונבנו יחידות לימוד בחשבון, שפות ומדעים.
3

מהלך רשותי קהילתי

הטמעת שגרות עבודה המאפשרים המשך פיתוח הייחודיות ע"י ישיבות שבועיות של צוות הרכזים בראשם המנהל ורכזת הייחודיות ומשם מביאים לדיון בקבוצות קטנות של רכז מקצוע וצוות המורים של אותו מקצוע. מערכת השעות כוללת הליכות בוקר , שיעורי חשבון, שפות ומדעים , מתנהלים בחצר בשילוב תנועה וספורט. הפסקות באחריות התלמידים, שמארגנים את עצמם לניהול התור לשימוש במתקנים ואחראים על פיזור ואיסוף המשחקים שחלקם קבועים וחלקם ניידים.
4

מהלך רשות

שיתוף וועד ההורים באופן שוטף ברעיונות לפיתוח הייחודיות (וועד ההורים שינה את צבע החולצות לירוק בעקבות הייחודיות וגם גייסו תרומות לשינוי חזית בית הספר שתשדר ספורט וערכים והנאה). מרחבי למידה תוך כיתתיים וחוץ שעוצבו בשיתוף התלמידים , הצוות והורים באווירת ספורט כאשר הערכים של אימפתיה , מטרה משותפת אימון בלמידה וכו' בולטים כפונקציה בעיצוב
5

מהלך רשותי נוסף

הטמעת ישיבות של אחת ל 3 שבועות להפקת לקחים באופן מובנה , אשר בה בונים הערכה ומדידה של כל פעילות באופן מכוון ההערכה מיועדת לתלמידים ואחת למורים ואחת להורים.