רשות:
מחוז:

צפון

רשות:
שם המנהל/ת:

סמיר נסאר

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ערבי

סמל מוסד:

249284

אלבטוף – מקיף , עראבה

שם מנהל/ת ביה"ס:

סמיר נסאר

סמל מוסד:

249284

מחוז:

צפון

רשות:
סוג בי"ס:

ערבי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
חט"ב אלבטוף בעראבה מפתח את המנהיגות של התלמידים באמצעות למידת חקר במדעים ושפות, בתוכנית תלמידי בית הספר בוחרים תחומי מחקר במקצועות השונים מבצעים חקר ולאחר מכן מפתחים יוזמות באופן עצמאי בחניכת המורים, היוזמות השונות מבוצעות בתוך ומחוץ לבית הספר בהובלת התלמידים


כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

למידת חקר- ביצוע למידת חקר במקצועות שונים (מדעים ושפה) למידת החקר מתנהלת גם באופן כמותי וגם איכותני

2

עצמאות ומנהיגות – התלמידים עצמאיים בביצוע המחקר ולאחר מכן עצמאיים בפיתוח היוזמות השונות

3

יזמות- מתוך למידת החקר התלמידים מפתחים יוזמות מול השכבה, בית הספר והקהילה
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

פיתוח התפיסה של למידת החקר- למידה של הנושא בקרב המורים המקצועיים ופיתוח הפדגוגיה של למידת החקר
2

מהלך רשותי ארגוני

העברת למידת החקר לתלמידים במהלך חצי השנה הראשונה בשכבות ח' וט'
3

מהלך רשותי קהילתי

הכשרת המחנכים לפיתוח יוזמות וחניכה של התלמידים כך שיפעלו באופן עצמאי
4

מהלך רשות

יצירת שיתופי פעולה בין המורים המקצועיים למחנכים כך שיפעלו על פי תפיסה ומטרה משותפת באופן הרמוני
5

מהלך רשותי נוסף

פיתוח וביצוע של היוזמות על ידי התלמידים