רשות:
מחוז:

צפון

רשות:
שם המנהל/ת:

אחמד דיאב

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

218321

אלבירוני, טמרה

שם מנהל/ת ביה"ס:

אחמד דיאב

סמל מוסד:

218321

מחוז:

צפון

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
אנו שואפים ליצור קהילה חינוכית לומדת, יוזמת ומתחדשת, המחנכת לערכים ומאפשרת מיצוי אישי, מצוינות ומעורבות בחיי הקהילה תוך הובלת תהליכים לשינוי תפיסה התומכת בערכי האדם וסביבתו האנושית והפיזית. אנו מאמינים כי שיווין וסובלנות, אחריות, מצוינות ומעורבות חברתית יובילו ליצירת סביבה עשירה המאפשרת אורח חיים בריא, העלאת מודעות, הקניית ידע ועידוד פעולה גופנית
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

התאמת סביבות למידה לרעיון פדגוגי המשרת את אוכלוסיית התלמידים בהתאמה לסוג הלמידה החווייתית במקצועות השונים

2

שיתוף פעולה עם גורמי חוץ בקהילה ובמוסדותיה להעשרת העשייה החינוכית

3

התאמת דרכי הוראה-הערכה לסוג הפעילות בסביבות הלמידה תוך מתן דגש על הערכה עצמית
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

הוראה-למידה חוץ כיתתית במרחב הפתוח, חווייתית ומאתגרת
2

מהלך רשותי ארגוני

נבחרת/קבוצה לחקר האדם והסביבה בין כותלי בית הספר ומחוצה לו
3

מהלך רשותי קהילתי

הוראה למידה מבוססת פרויקטים: כל תלמיד עובד ומגיש מיזם קבוצתי/פרטני
4

מהלך רשות

סדנאות ללמידה שיתופית במעורבות הורים-מורים ותלמידים
5

מהלך רשותי נוסף

פיתוח צוות: הקניית כלים והכשרה בגישות הוראה חדשניות לחברי צוות המורים