רשות:
מחוז:

חיפה

רשות:
שם המנהל/ת:

רוזקי אבו הלאל

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

318527

אלדהארת , ערערה

שם מנהל/ת ביה"ס:

רוזקי אבו הלאל

סמל מוסד:

318527

מחוז:

חיפה

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
מקום שמצמיח מנהיגות ומוביל להצלחה דרך שותפות , ערבות הדדית , מיצוי ומצויינות
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

למידה חוויתית ומשמעותית מקדמת מיומנויות למידה

2


למידה שיתופית ודיפרנציאלית

3


פיתוח מנגנונים למעורבות בקהילה
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

בניית שפה בית ספרית משותפת ומוכרת לכלל המורים
2

מהלך רשותי ארגוני


עבודה של הרכזת הפדגוגית עם הרכזים הבית ספריים לתרגום העקרונות לפרקטיקות הוראה / למידה
3

מהלך רשותי קהילתי


מיפוי הקיים והכנסת חידושים וחדשנות לתהליכים הפדגוגיים


4

מהלך רשות


למידה וליווי של היישום בשטח של הצוות המוביל
5

מהלך רשותי נוסף


הצמחה של מנהיגות