רשות:
מחוז:

חיפה

רשות:
שם המנהל/ת:

ח'אלד יונס

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ערבי

סמל מוסד:

318469

אלהלאל – יסודי א', ערערה

שם מנהל/ת ביה"ס:

ח'אלד יונס

סמל מוסד:

318469

מחוז:

חיפה

רשות:
סוג בי"ס:

ערבי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
אנו מאמנים שהגשמה עצמית,עצמאות וכבוד הדדי מתאפשר במרחב נקי ובטיחותי, מגדלים תלמיד בוגר דרך חקר מדעים,טכנולוגיה חדשנית
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

יזמות

2

מצוינות במדע – דרך שיתוף פעולה עם מרכזי חקר מחוזיים

3

שותפות קהילתית
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

פרוייקט רובוטיקה- פרויקט תחרותי מעלה רמת תפקוד התלמידים המחוננים דרך עבודה קבוצתית מעודד חקר
2

מהלך רשותי ארגוני

פרוייקט "אנשי החלל " סדנאות "צעד קטן צעד גדול לאנושות" ניל ארמנסטוג בשותפות עם מכון חקר חלל

3

מהלך רשותי קהילתי

מרחבי חקלאות – תלמידים לומדים וחוקרים צמח ונהנים לגדל צמחים מהסביבה הקרובה ושומרים על סביבה ירוקה

4

מהלך רשות

ספרייה ניידת – מעודדת חשיבה ביקורתית ,מחוייבות אישית וחיבור עם ערכים של מצויינות

5

מהלך רשותי נוסף

יזמות- חניכת תלמיד יצירתי והקניית מיומנויות חשיבה ומחברת תלמידים לראית עתידם.