רשות:
מחוז:

חיפה

רשות:
שם המנהל/ת:

רושדי חסון

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

318121

אלמאסר , דאלית אל-כרמל

שם מנהל/ת ביה"ס:

רושדי חסון

סמל מוסד:

318121

מחוז:

חיפה

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
בית הספר אלמסאר שואף לאפשר לכל תלמידיו לבטא את קולם האישי לפי יכולותיהם וכישוריהם ולאפשר לכל אחד ואחת מהם להגיע למצוינות אישית. בית הספר מהווה מרחב לסקרנות, התנסות וחקר בלמידה. מאפשר חשיפה ומרחב לבחירה במגוון תכנים ולרב מימדיות של פעילויות ומיומנויות השוות זו לזו בערכן ובחשיבותן ומוגדרות כולן כ'שביל למצוינות'.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

בחירה


2

רב מימדיות

3

למידה חווייתית התנסותית
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

שילוב תפקידים חדשים ,של רכזי שבילים, במבנה הארגוני : רכז עתיד, רכזת בריאות, רכזת סביבה

2

מהלך רשותי ארגוני

הטמעה של 'שבילי מצוינות ומסע בין שבילים' בתוכנית הלימודים של כל הכיתות והשכבות: בניית מערך לימודי, יצירת צוותי עבודה לפיתוח תכנים, רתימת כל צוותי החינוך בבית הספר לפיתוח, למידה ולימוד השבילים , בניית שגרות לימוד ועבודה
3

מהלך רשותי קהילתי

חשיפת התלמידים וההורים לתוכנית 'שבילי מצוינות' המאפשרת לכל תלמיד ותלמידה לבחור את השביל בו ירצו להתפתח


4

מהלך רשות

יצירת מערך הערכה והתפתחות של הלמידה בשבילי מצוינות
5

מהלך רשותי נוסף

יצירת שיתופי פעולה וחיבור בין השבילים: מגוון דרכי הוראה ולמידה חוויתיות, שת"פ עם גורמי חוץ, ימי שיא משותפים