רשות:
מחוז:

צפון

רשות:
שם המנהל/ת:

מונתהא אגבאריה

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ערבי

סמל מוסד:

317065

אלמותנבי, אום אל-פחם

שם מנהל/ת ביה"ס:

מונתהא אגבאריה

סמל מוסד:

317065

מחוז:

צפון

רשות:
סוג בי"ס:

ערבי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
הצוות החינוכי שואף לפתח בוגר עצמאי ובעל יכולות לתפקד בעולם משתנה
הערכים הם : מימוש פוטנציאל ואוטונומיה , שותפות , הכלה
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

פרסונאליזציה – בניית תוכנית התקדמות לכל תלמיד אחרי מיפוי

2

גיוון בדרכי הוראה והערכה – הכנסת מישחוק לשיעורים , הערכה עצמית של התלמידים והכנסת תהליכי הערכה עצמית של התלמיד בעקביות


3

שילוב הטכנולוגיה כחלק מהותי מתהליכי הלמידה
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

למידה של כלל צוות המורים את נושא הטכנופדגוגיה ויישומה בלמידה
2

מהלך רשותי ארגוני

הקמת מנגנון וסדירות ברורה לדיון בכל תלמיד וצרכיו תוך עריכת מיפוי ותכנון המשכי על סמך הכוחות שלו וההעדפות שלו
3

מהלך רשותי קהילתי

פיתוח מנגנון של תהליכי הערכה אישיים של התלמידים לאורך זמן

4

מהלך רשות

בניית שפה בית ספרית בנוגע למאפייני הזהות וההדגשים שלה

5

מהלך רשותי נוסף

מה ניקח "אחרי המגפה" עריכת מיפוי בית ספרי בצוות על פי 4 הדפוסים : צמיחה /התמוטטות / אילוצים / שינוי יסודי .