רשות:
מחוז:

חיפה

רשות:
שם המנהל/ת:

ראופה יונס

שלב חינוכי:

יסודי ועליונה

סוג פיקוח:

ערבי

סמל מוסד:

328070

אלמנאר, ערערה

שם מנהל/ת ביה"ס:

ראופה יונס

סמל מוסד:

328070

מחוז:

חיפה

רשות:
סוג בי"ס:

ערבי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
בית ספר אלמנאר לבעלי יכולות מיוחדות, בהנהגת צוות מקצועי, אחראי ושייך, מעניק מענה מקסימלי לכל תלמיד על מנת שיהיה בוגר משתתף, משפיע ובעל נגישות מנטלית, משמע פיתוח תכונות: מסוגלות, מודעות , מוטיבציה, מוחצנות, הבנה חברתית ותפקודים ניהוליים באמצעות פדגוגיה קונטמפלטיבית.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

פרסונליות דרך התאמת תוכניות לימוד אישיות, דרכי הערכה ושיטות הוראה

2

שיתופיות באמצעות קידום, מעקב ומדידת תהליכים של חדשנות ויצירתיות בדרכי הוראה, למידה והערכה

3


גלוקליות דרך חשיפת התלמידים והשתתפותם במגוון התנסויות בעולם התעסוקה
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

כל תלמיד בונה לעצמו חלום אישי וצוות בית הספר עוזר להגשימו
2

מהלך רשותי ארגוני

צוות מוביל בונה ביחד תוכנית פעילות בהתבסס על החזון ומודל העבודה הייחודי
צוות בית הספר עובד בממשקים
3

מהלך רשותי קהילתי

מעקב ולמידה אחרי כל חדש בשוק העבודה
4

מהלך רשות

מענה וטיפול אישי


5

מהלך רשותי נוסף


התאמת סיורים תעסוקתיים