רשות:
מחוז:

צפון

רשות:
שם המנהל/ת:

מועדד

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ערבי

סמל מוסד:

219352

אלמנסורה – ממלכתי ג', מגאר

שם מנהל/ת ביה"ס:

מועדד

סמל מוסד:

219352

מחוז:

צפון

רשות:
סוג בי"ס:

ערבי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
ביה"ס מאפשר לכל באיו- תלמידים ומורים, סביבה חינוכית מקדמת ומפתחת, מבוססת אמונה ובטחון ביכולותיהם, גילוי וטיפוח חוזקותיהם וכישרונותיהם הייחודיים ושואפת להישגים ולמצוינות במגוון עשיר של תחומים. אנו שואפים לחיות בסביבה מצמיחה המאפשרת ביטוי אישי, העצמה הדדית, חוויית הצלחה ותחושת שייכות, ולעצב בוגר בעל מסוגלות וביטחון עצמי, סקרן ובעל אהבה ללמידה, יוזם ובעל חשיבה יצירתית, מסתגל לסביבות חברתיות מגוונות וחי לפי ערכי הקהילה
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

פרסונליזציה : התאמה ומתן מענה אישי לכל תלמיד עפ"י צרכיו, יכולותיו וחוזקותיו.

2

עבודת צוות ושיתופיות: יצירת תרבות של עבודה ולמידה שיתופית בקרב צוות המורים ועידוד שותפות אקטיבית עם ההורים והקהילה

3

הכלה: קבלת השונות האישית והלימודית הקיימת בקרב התלמידים ומתן מענה מותאם, יצירת אוויר
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

מיפוי חוזקות אישיות של התלמידים עפ"י מחוון מובנה. תוצאות המיפוי יהוו בסיס לבניית זירות מגוונות לביטוי החוזקות .
2

מהלך רשותי ארגוני

יצירת זירות לביטוי החוזקות של התלמידים דוגמת שירה באירועי בית הספר, תערוכת ציורים של תלמידים, השתתפות בתחרויות חקר .
3

מהלך רשותי קהילתי

בניית תוכנית להפעלת אולפן השידור הבית ספרי המשמש פלטפורמה לביטוי אישי ולביטוי הכישורים הייחודיים של תלמידי בית הספר

4

מהלך רשות

יצירת מרחבים ללמידה רב תחומית המזמנת לתלמידים לשלב את חוזקותיהן הייחודיות ולהעצים את תהליך הלמידה .

5

מהלך רשותי נוסף

בניית תוכנית לימודים ייחודית המטפחת ומעצימה את חוזקות התלמידים במסגרת שיעורי הליבה, והקמת סביבות למידה במרחבי בית הספר ובכיתות המעודדים למידה באמצעות כישוריהם הייחודיים של התלמידים.