רשות:
מחוז:

דרום

רשות:
שם המנהל/ת:

סוהיל כבהא

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ערבי

סמל מוסד:

318147

אלנהדה, ערערה

שם מנהל/ת ביה"ס:

סוהיל כבהא

סמל מוסד:

318147

מחוז:

דרום

רשות:
סוג בי"ס:

ערבי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
בית ספרנו משפחה אחת גדולה אשר שמה דגש על למידה משמעותית מאתגרת בדרך
חווייתית המפתחת ומטפחת את האישיות של התלמיד.

כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

פרסונליזציה -דרך התאמת דרכי הוראה דיפרנציאלית על פי צורכי הלומד ובאמצעות סביבה לומדת


2

תחושת שייכות- דרך מענה אישי אחריות ונתינה ורכישת מיומניות וכישורי חיים.

3

הנאה ויצירתיות דרך למידה חוויתית מעוררת השראה
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

למידה חווייתית בטבע- ן כל תלמיד בכתה א" נוטע עץ קטן במדרון, העץ נקרא על שם התלמיד ובכל שנה התלמיד מצטלם עם המחנך והעץ עד כתה ט" התלמיד מקבל בטקס הסיום סט של תמונותיו עם העץ מכתה א" עד ט". העץ אשר גדל בהשגחת התלמיד במשך תשע שנים מהווה תמצית לקשר ההדוק שאנו שוקדים
ליצור בין האדם והטבע.
2

מהלך רשותי ארגוני

פעילויות חינוכיות בכל המקצועות: מסלולי ריצה ,פינות ישיבה סביבה לימודית חווייתית בתוך הטבע
3

מהלך רשותי קהילתי

חקר אישי וקבוצתי במדעים ולמידת סוגי הצמחים ובעלי החיים באיזור
4

מהלך רשות

שיעורי אומנות מוזיקאלית ושירים ,מתמטיקה ושיעורי ספרות מותאמים לחיי הטבע

5

מהלך רשותי נוסף

בוגר בית הספר כשגריר בקהילה. במסגרת המאמץ החיוני לחיזוק הקשר עם הקהילה
מבוצעים בכל שנה פרויקטים בתוך הקהילה והשכונות הקרובות כאשר התלמידים בכתה ט"
מהווים את הגורם האנושי המרכזי בפרויקטים אלו, פרויקטים כמו ביקור בבית אבות
ומעשים טובים לטובת הקהילה