רשות:
מחוז:

חיפה

רשות:
שם המנהל/ת:

צריך להשלים

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ערבי

סמל מוסד:

318535

אלסביל, דאלית אל-כרמל

שם מנהל/ת ביה"ס:

צריך להשלים

סמל מוסד:

318535

מחוז:

חיפה

רשות:
סוג בי"ס:

ערבי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
ביה"ס שואף לקדם חוויית למידה מהנה ומשמעותית, המפתחת חשיבה יזמית ויצירתית. תהליכי הוראה, למידה והערכה איכותיים יובילו את הסגל החינוכי והתלמידים לצמיחה ויזמות חינוכית ולימודית. הבוגר שלנו יישא כאדם וכפרט את מיומנויות המאה ה-21, את הזהות והאזרחות הלוקלית, ואת הערכים ההומניים גלובליים.כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

מכוונות עצמית

2

אינטרדיסציפלינריות

3

מרחב מאפשר
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

מערכת למידה היברידית שמאפשרת יוזמות חינוכיות ולימודיות.

2

מהלך רשותי ארגוני

מפגשים אינטרדיסציפלינריים לצמיחת יוזמות בין תחומי דעת שונים אצל מורים ואצל תלמידים.
3

מהלך רשותי קהילתי

מרחבי לימוד חדשניים להנאה והנעה בחוויה החינוכית לימודית.
4

מהלך רשות

למידת עמיתים בצוות המורים לתמיכה הדדית, כמרחב המאפשר צמיחה ויזמות.
5

מהלך רשותי נוסף

ביה"ס כמערכת הפתוחה לשותפויות ודיאלוג בין כל באי ביה"ס.