רשות:
מחוז:

צפון

רשות:
שם המנהל/ת:
שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ערבי

סמל מוסד:

219816

אלע׳דראן – יסודי ה', מגאר

שם מנהל/ת ביה"ס:
סמל מוסד:

219816

מחוז:

צפון

רשות:
סוג בי"ס:

ערבי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
תלמידי ביה"ס בעלי הישגים לימודיים גבוהים, מצטיינים בתחום בו בחרו, ובעלי יכולת להשתלב בכל מגמה שיבחרו.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

מצוינות הישגית, ערכית וחברתית;

2

בית החינוך יהיה מוקד הפצה לערכים,

3

צוות חינוכי לומד, מתחדש ומתפתח כל הזמן
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

צוות חינוכי ממוקד בפיתוח מיומנויות ליבה מוכשר בהנחיית תלמידים בכל הקשור לשיח בונה2

מהלך רשותי ארגוני

השתלבות במגוון תכניות פדגוגיות בנושא חינוך סביבתי וקיימות והעצמה חברתית מובילות במחוז
3

מהלך רשותי קהילתי

אח"מ מיטבי בביה"ס
4

מהלך רשות

גמישות בלוח שעות והקצאת שיעורים להעברת תלב"ס בית ספרי בנושא קיימות וסביבה

5

מהלך רשותי נוסף

חיבור הורים וקהילה לעשיית ביה"ס