רשות:
מחוז:

צפון

רשות:
שם המנהל/ת:

טאהר דיאב

שלב חינוכי:

חט"ב

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

249169

אלפאראבי – חט"ב, טמרה

שם מנהל/ת ביה"ס:

טאהר דיאב

סמל מוסד:

249169

מחוז:

צפון

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
אנו שואפים להוות קריה לימודית חינוכית מובילה, המטפחת יזמות וחדשנות ברמה האישית, החברתית, הארגונית והקהילתית, ששמה דגש על למידה שיתופית המעודדת מעורבות והשפעה בחברה.
אנו מאמינים כי יזמות, שיתופיות, אחריות ולמידה פעילה יטפחו לומד עצמאי ויצירתי, בעל חזון אשר מביא את עצמו לידי ביטוי, תורם לקהילתו ומקדם אותה. אנו מאמינים כי יצירת מרחב פתוח ובטוח תאפשר לכל אדם להנכיח את ייחודיותו ואת רעיונותיו ולהפוך אותם ליוזמות תוך דיאלוג והפריה הדדית עם סביבתו. ברוח תפיסה זו.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

פיתוח מרחבי למידה שיתופיים בביה"ס

2

הבנת היסודות הפילוסופיים של התפיסה, בדיקת עמדות, יכולות ומוכנות צוות מוביל להטמעת התפיסה

3

הרחבת רעיון ותפיסת הלמידה השיתופית לכל המקצועות, המורים ותחומי הפעילות בארגון
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

אנו מקדמים יוזמות ושותפויות עם ההורים, עם בתי ספר אחרים בארץ ובעולם, עם מוסדות אקדמיים ועם מגוון גורמים בקהילה שלנו.
2

מהלך רשותי ארגוני

בירור התפיסה של צוות הניהול בפגישות אישיות וקבוצתיות. הקמת צוות מוביל מורכב מ 15 מורים כולל מנהל, סגנים, רכזי מקצועות, רכזי שכבות, יועצת חינוכית, רכזת חינוך חברתי ללימוד, חקר והתנסות מעשית לבדיקת מוכנות ועמדות ויכולות. אימון ותרגול הצוות להעברת ותרגול לכלל המורים.
3

מהלך רשותי קהילתי

פיתוח סביבות למידה מתקדמות ושיתופיות, מרחבים פעילים מתוקשבים שמפתחים את הסקרנות האישית, את יכולת החקירה והלמידה העצמאית. מרחבים לימודיים שיתופיים רב תחומיים מבוססי טכנולוגיה עדכנית המקנים לתלמידים ידע, מיומנויות וכישורים. כגון: מרחב לשפות, מרחב למתמטיקה, מרחב לרובוטיקה ולמדעים (פיזיקה, כימיה וביולוגיה), מרחב לאומנות, ומרחב לטיפול רגשי פרטני וקבוצתי.
4

מהלך רשות

יזמות-תכניות ומיזמים ברמה האישית, החברתית, הארגונית והקהילתית, למשל: חשיפה לעולם ההייטק, שותפות עם מוסדות למחקר בתחום המדעים ובמסגרת התנדבות בקהילה התלמידים שלנו מעבירים סדנאות מגוונות לאוכלוסיות שונות. אנו מתגאים בכך שבית ספרנו משתתף וזוכה בפרסים של תחרויות שונות ורבות.
5

מהלך רשותי נוסף

בניית תכנית עבודה לשנה הבאה להטמעת היחודיות בכל תחומי הפעילות של ביה"ס ויזום שותפויות עם הקהילה וארגונים מחוץ לקהילה