רשות:
מחוז:

חיפה

רשות:
שם המנהל/ת:

מחמוד ג'בארין

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ערבי

סמל מוסד:

338335

אלקואס, אום אל-פחם

שם מנהל/ת ביה"ס:

מחמוד ג'בארין

סמל מוסד:

338335

מחוז:

חיפה

רשות:
סוג בי"ס:

ערבי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
אנו מאמינים
ביכולתם של התלמידים לקחת אחריות על למידתם ועל התפתחותם החברתית והרגשית.
בקידום לימודי הטכנולוגיה והמדעים בביה"ס כמנוף לפיתוח לומדים סקרנים, עצמאיים ומעורבים.
בצוות חינוכי מקצועי בעל אוריינטציה פדגוגית מתקדמת הנותן מענה אישי לצרכי כל תלמיד/ה.
בקשר מקצועי רצוף, קשוב ומכיל של חברות וחברי הצוות עם ההורים והתלמידים ובבניית מעורבות חברות/י הקהילה בתהליכים הבית ספרים לצורך חיזוק תחושת השייכות ולצורך התקדמות מתמדת.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

שכלול מתמיד של דרכי הוראה ולמידה בתחומי דעת רבים ובעיקר למידת טכנולוגיות ופיתוח מרחבי למידה פיזיים המותאמים להתמודדות עם מציאות משתנה.

2

למידה בניהול עצמי – למידה המנוהלת על ידי הלומד המתכנן ומנהל את היעדים, המטרות, התכנים ומאפייני הלמידה


3

הוראה שיתופית ושיח פדגוגי מתמיד
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

תכנון והובלת מפגשים שנתיים לצוות
2

מהלך רשותי ארגוני

תכנון מעורבות הורים וקהילה בפיתוח מרחבי למידה
3

מהלך רשותי קהילתי

בניית ימי שיא חווייתיים לפיתוח סקרנות ומעורבות
4

מהלך רשות

תכנון, פיתוח וטיפוח מרחבי למידה פיזיים המותאמים להתמודדות עם מציאות משתנה (מרכז רובוטיקה, מעבדת מחשבים, מרכז מנהיגות)

5

מהלך רשותי נוסף

יצירת מערך הערכה חלופית לצוות ולתלמידים