רשות:
מחוז:

צפון

רשות:
שם המנהל/ת:

סמאח עואד

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

219451

אלראזי, טמרה

שם מנהל/ת ביה"ס:

סמאח עואד

סמל מוסד:

219451

מחוז:

צפון

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
אנו שואפים לזמן לתלמידנו הזדמנויות לחוות, ליצור ולהתבטא דרך התנסות בסביבות למידה חווייתיות ומאתגרות תוך שילוב בין תחומים על מנת לקדם התפתחות אישית, לימודית, רגשית וחברתית. אנו חותרים לפתח צוות מורים מכיל, החושב מחוץ לקופסא ופועל ביצירתיות ומתוך הנעה פנימית בכדי לקדם תהליכים לימודיים וחברתיים איכותיים בשיתוף התלמידים והקהילה. בבסיס התפיסה החינוכית שלנו אנו שואפים לחנך לאהבת האדם, לשיתופיות ולנתינה לקהילה ופועלים לזמן לתלמידנו התנסויות המכשירות אותם להשתלבות בחיי החברה.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

שילוב אומנויות : העצמת תהליכי הלמידה בתחומי הדעת השונים דרך שילוב אומנויות בלמידה.

2

עבודת צוות : הבסיס להוראה בינתחומית הוא בעבודת צוות של מורות מתחומים שונים

3

יצירתיות : הן תהליך ההוראה הבינתחומית והן הלמידה הבינתחומית מעודדים ומפתחים חשיבה יצירתית
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

למידה והעמקה של הצוות בייחודיות הנבחרת – למידה בינתחומית :מאפייני ליבה ועקרונות פעולה. הבחנה בין למידה רב תחומית הלמידה הבינתחומית
2

מהלך רשותי ארגוני

פיתוח, בנייה ויישום של תוכנית ללמידה בינתחומית המשלבת את המדעים ותחומי האמנויות – מוסיקה ואומנות.
3

מהלך רשותי קהילתי

פיתוח סביבות למידה – פיזיות ודיגיטליות – המעודדות למידה בינתחומית
4

מהלך רשות

בניית מנגנונים אירגוניים ותשתית לתרבות פיתוחית אשר יקיימו את ייחודיות בית הספר לאורך זמן
5

מהלך רשותי נוסף

העצמת למידה בשיעורים דרך שילוב אמנויות