רשות:
מחוז:

חיפה

רשות:
שם המנהל/ת:

סמאהר אגבאריה

שלב חינוכי:

יסודי ועליונה

סוג פיקוח:

ערבי

סמל מוסד:

338731

אלרשיד, אום אל-פחם

שם מנהל/ת ביה"ס:

סמאהר אגבאריה

סמל מוסד:

338731

מחוז:

חיפה

רשות:
סוג בי"ס:

ערבי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
אנו שואפים לשילוב מיטבי ופרואקטיבי של בוגרינו בקהילה בתחומים החברתי, התעסוקתי והאישי-רגשי.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

שוויון וכבוד האדם

2

אמונה ביכולות- על מנת לפתח תלמיד עצמאי ואוטונומי

3

שותפות מקסימאלית של התלמידים, הצוות הקהילה והרשות על מנת לממש יעד רב מערכתי
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

יצירת מגמות תעסוקה של תלמידים בוגרים בבית הספר
2

מהלך רשותי ארגוני

ניסיון לרתימת הרשות והקהילה והפיכת בית הספר למוקד ידע רשותי בנושא
3

מהלך רשותי קהילתי

הפיכת החומרים הפדגוגים מכוונים למטרת על של יצירת מיומנויות ולא רק הפקת ידע
4

מהלך רשות

פיתוח הנושא הרגשי בבית הספר ועזרה בוויסות הרגשי של התלמידים על מנת להכין אותם לחיים בכלל ולשוק התעסוקה בפרט
5

מהלך רשותי נוסף

פיתוח הצוות והכשרת המורים בנושא