רשות:
מחוז:

צפון

רשות:
שם המנהל/ת:

עולא דיאב

שלב חינוכי:

יסודי ועליונה

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

520353

אלשורוק – ללקויי למידה, טמרה

שם מנהל/ת ביה"ס:

עולא דיאב

סמל מוסד:

520353

מחוז:

צפון

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
אנו פועלים לחינוך לומד למצוינות, שיהיה אזרח אמפתי, הפועל מתוך אחריות אישית לקידום חלומותיו באופן עצמאי המאפשר לו חיים מכובדים כאזרח פעיל.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

אמפתיה- אנו מאמינים שאם צוות בית הספר וההורים פועלים יחד לחיזוק תחושת המסוגלות העצמית של הלומד מצד אחד, וללמדו להיות מודע לרגשותיו מצד שני, הוא יגלה אמפתיה ביחסים הבינאישיים.

2

אחריות אישית- אנו מאמינים שאם נחנך את הלומד לקביעת מטרות אישיות תוך כדי פיתוח יכולת הערכת הסיכונים, הוא יפעל מתוך אחריות אישית לעצמו ולסביבה.

3

עצמאות- אנו מאמינים שאם שיטות ההוראה והתכנים הפדגוגים יקנו לתלמיד ידע, וכלים לשליטה בידע, הוא יהיה לומד עצמאי בכל תחומי החיים.
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

פיתוח הצוות בנושא
2

מהלך רשותי ארגוני

רתימת המחנכים, בחירת ערך לכל כיתה ופעילויות חוויות ופדגוגיות ברוח הערך הכיתתי והבית ספרי
3

מהלך רשותי קהילתי

נראות מאוד גדולה של התהליך בתוך בית ספר
4

מהלך רשות

נראות גדולה של התהליך מחוץ לבית הספר
5

מהלך רשותי נוסף

רתימה של אנשי מקצוע ומשאבים על מנת למנף ולשווק את המהלך