רשות:
מחוז:

צפון

רשות:
שם המנהל/ת:

סאלח טאהא

שלב חינוכי:

חט"ב ועליונה

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

248203

אל ביאן – חט"ב, טמרה

שם מנהל/ת ביה"ס:

סאלח טאהא

סמל מוסד:

248203

מחוז:

צפון

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
אנו שואפים ליצר לתלמידינו מרחבים והזדמנויות המפתחים מודעות חברתית, מעמיקים את ערכיהם וזהותם האישית ומובילים את התלמידים ליוזמה ותרומה לקהילה בה הם חיים.
אנו חותרים להטמעת עיקרון השיתופיות בקרב תלמידים, מורים והורים דרך מרחבים של פעילויות חברתיות כדי לטפח מצוינות חברתית ופדגוגית ולעצב בוגר עצמאי, אחראי, יוזם , בעל כושר הסתגלות לסביבה משתנה,
רחב אופקים ומאמין בהישגים כערך משמעותי להשתלבות מיטבית בחברה .
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

שיתופיות. העיקרון מיושם בקרב תלמידים, מורים והורים מתוך הבנה שהיא מאפשרת ללמוד ולפעול יחד כדי לעצב עתיד חינוכי רצוי משותף ומוסכם ברוח האתגרים והזדמנויות במציאות המשתנה.

2

תקשורת מקרבת : הקשבה, אמפתיה, אנושיות, בין כל באי בית הספר כדי לייצר אקלים בית סיפרי מיטבי, לחזק את תחושת השייכות והערך העצמי של התלמידים . לפתח כישורי חיים אלו שיאפשרו לתלמידים להתמודד נכון עם אתגרי החיים.

3

מעורבות ותרומה לקהילה כערך מוביל בביה"ס בחט"ב ובתיכון
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

יצירת מעגלי שיח סינכרוניים של תלמידים והורים, כמרחב לפיתוח שיתופיות ומודעות חברתית ברוח ייחודיות בי"ס ופדגוגיה מוטת עתיד.
2

מהלך רשותי ארגוני

גיבוש פרקטיקות הוראה בקרב המחנכות המקדמות אוריינות רגשית : אמפתיה, הקשבה, פתיחות לקבלת השונה, תלות הדדית וצוותיות, עזרה לזולת.
3

מהלך רשותי קהילתי

פיתוח מגוון תכניות למנהיגות ולמעורבות בבית הספר בהתאם למיפוי צרכים שנעשה בקרב התלמידים במטרה לטפח מנהיגות צעירה ולחזק ערכי השייכות , התרומה והיוזמה בקרב תלמידים.
4

מהלך רשות

הכוונה ועידוד תלמידים להשתלב בתכניות לפיתוח מנהיגות במוסדות החינוך ובקהילה.
5

מהלך רשותי נוסף

יישום פרקטיקות הוראה בקרב המחנכות המקדמות אוריינות רגשית : אמפתיה, הקשבה, פתיחות לקבלת השונה, תלות הדדית וצוותיות, עזרה לזולת.