רשות:
מחוז:

צפון

רשות:
שם המנהל/ת:

אחמד סלימאן

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ערבי

סמל מוסד:

218099

אל נאג'ח, בועיינה-נוג'ידאת

שם מנהל/ת ביה"ס:

אחמד סלימאן

סמל מוסד:

218099

מחוז:

צפון

רשות:
סוג בי"ס:

ערבי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
פיתוח תלמידים ותושבים בכפר אשר מנהיגים את חייהם להישגים באופן יצירתי מתוך אמונה ואהבה
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

שיתופיות

2


אי פורמליות

3


תמורתיות
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

פרויקט להכרת דמויות בעולם בהיסטוריה בכפר במשפחה ובבית הספר – אדם כמוביל כמנהיג כמשנה חיים – כל כיתה מאמצת דמות שאותה היא לומדת ומציגה.
2

מהלך רשותי ארגוני

קיום יום שיא למפגש עם דמויות מובילות מהכפר המעניקות השראה
3

מהלך רשותי קהילתי

פיתוח למידה במרחבי הטבע הנמצאים בקרבת בית הספר
4

מהלך רשות

שיתוף קהילה בתהליכי מיתוג ברוח הזהות הייחודית

5

מהלך רשותי נוסף

יצירת דפי נחיתה לצוותים החינוכיים השונים