רשות:
מחוז:

מרכז

רשות:
שם המנהל/ת:

רעות ליבמן

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

482661

אמירים, באר יעקב

שם מנהל/ת ביה"ס:

רעות ליבמן

סמל מוסד:

482661

מחוז:

מרכז

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
ילד עם מוטיבציה ללמידה ירגיש שייך, בטוח, מועצם, אהוב ומאושר!
מתוך כך, אנו מקדמים ומאמינים בלמידה מתוך פעלנות והתנסות:
למידה המצמיחה אצל ילדים מוטיבציה ללמידה, ומפתחת מסוגלות עצמית וכישורי חוסן אישי .
למידה המזמנת עשייה בשיתופי פעולה, מפתחת מיומנויות תקשורת בין-אישית ונותנת מענה לשונות.
למידה המאפשרת חדווה יצירתית, מאפשרת ביטוי לדמיון ומקוריות ומעוררת רצון אותנטי ליצור ולייצר.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

פעלנות – למידה מתוך עשייה מערבת תהליכים עצמאיים של גילוי, בחירה והתמודדות לפיתוח לומד עצמאי ובעל כישורי חוסן לחיים.

2

יצירתיות – למידה מזמנת חדווה יצירתית, מאפשרת דמיון ומקוריות, מעוררת רצון אותנטי וביטוי הצורך ליצור ולייצר.

3

שיתופיות – למידה מזמנת שיתופי פעולה, מפתחת מיומנויות
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

ארגון מרחבים לימודיים מותאמי גיל בהלימה לעקרונות של פעלנות, יצירתיות ושיתופיות.


2

מהלך רשותי ארגוני

חיבור הצוות החינוכי לעקרונות דרך פיתוח מקצועי שיתמקד בעקרונות הלמידה הפעלנית, ומתן הזדמנויות ללמידה התנסותית בכיתה ובמרחב.
3

מהלך רשותי קהילתי

חשיפת קהילת בית החינוך לזהות הייחודית הבית ספרית ויצירת שיתופי פעולה עם הקהילה להמשך פיתוח הייחודיות.
4

מהלך רשות

תכנון תכנית הלימודים בעברית כמקצוע נבחר להטמעת הלמידה ההתנסותית.
5

מהלך רשותי נוסף

בניית מרחב מייקרים שישמש ללמידה תוך עשיינות ויצירה