רשות:
מחוז:

חיפה

רשות:
שם המנהל/ת:

אסתר מורגנשטרן

שלב חינוכי:

חט"ב

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

344218

אפק – חט"ב, קרית ביאליק

שם מנהל/ת ביה"ס:

אסתר מורגנשטרן

סמל מוסד:

344218

מחוז:

חיפה

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
אנו רואים את התלמידים, מאמינים ביכולותיהם ונותנים להם כלים חברתיים, רגשיים ולימודיים ומפתחים יכולות של למידה עצמאית.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

שותפות חברי הצוות בתכנון ובהובלת תהליכי שינוי ופיתוח

2

חדשנות פדגוגית

3

עידוד יזמות ומעורבות כתשתית לפיתוח תחושת שייכות והשפעה
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

מיפוי כוחות ואתגרים בית ספריים
2

מהלך רשותי ארגוני

הקמת צוות מו"פ בית ספרי שיוביל את ייחודיות בית הספר

3

מהלך רשותי קהילתי

בניית תשתית לשפה משותפת בחדר המורים לקראת הובלת שינוי עומק

4

מהלך רשות

מעגלי חשיבה ותכנון לחידוד הייחוד

5

מהלך רשותי נוסף

תכנון ויישום שינוי פדגוגי חברתי מותאם בביה"ס