רשות:
מחוז:

מרכז

רשות:
שם המנהל/ת:

יאיר מילוא

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי דתי

סמל מוסד:

410415

אריאל, גני תקווה

שם מנהל/ת ביה"ס:

יאיר מילוא

סמל מוסד:

410415

מחוז:

מרכז

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי דתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
בבסיס הרעיון של חינוך ליזמות עומדת התפיסה המאופיינת באמונה עצמית גבוהה, ביכולת לנתח מצבים ולשנותם וביכולת ליצור מצבים חדשים. אנו רואים עצמנו מחנכים למעורבות חברתית, תוך עבודת צוות המקדמת הפרייה הדדית מתוך ענווה וצניעות.
גישה יזמית תקדם שיח המאפשר הכרות עצמי והאחר, זיהוי צרכים, זיהוי חוזקות ויתרון יחסי, מתוך רצון לשינוי שישפיע על קהילה רחבה.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

השיתופיות-באמצעות פעילות צוותים יזמיים המובילים מיזמים למען הקהילה תוך שימוש במיומנויות המאה 21

2

פרסונליזציה באמצעות מתן מקום לכל פרט בתהליך יזמי בדגש על היתרון היחסי של היחיד בצוות

3

שיח- לקידום תהליכים משתפים היוצרים מעורבות ואחריות של כלל הקהילה
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי


בכל שנה כל כיתה מובילה מיזם כיתתי למען קהילת ביה"ס וקהילת הישוב
2

מהלך רשותי ארגוני


במה אישית לכל ילד המאפשרת להביא את הקול האישי, תוך שימוש במיומנויות "דיבור בציבור"
3

מהלך רשותי קהילתי


שולחנות עגולים כפלטפורמה להעלאת נושאים וסוגיות חינוכיות ואחרות המעסיקות את כלל הקהילה הבית ספרית
4

מהלך רשות


חברותות רב גילאיות בהן מתקיים לימוד משותף תוך חניכה של בוגרים את הצעירים בנושאים ערכיים הנוגעים לחיי הלומדים
5

מהלך רשותי נוסף


לימודי בחירה המתקיימים מעבר לשעות הלמידה הפורמאליות, בהם מתקיימים שיעורי העשרה התורניים