רשות:
מחוז:

מרכז

רשות:
שם המנהל/ת:

רוית קונקס-בן ציון

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

בגין, רחובות

שם מנהל/ת ביה"ס:

רוית קונקס-בן ציון

סמל מוסד:
מחוז:

מרכז

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
בית ספר בגין ,מזמן חיבורים בין אדם לאדם,מפתח הזדמנויות ואפשרויות להכרות, לקבלה, ללמידה והשפעה חינוכית על עצם היותנו חלק בבית הספר ובחברה כולה
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

חיבורים פדגוגיים לטיפוח לומד בעל מכוונות עצמית ללמידה

2

פיתוח והתמקצעות צוות המורים לקידום ועשייה בית ספרית

3

עידוד מצויינות לטיפוח אדם בהיבט האישי, הלימודי והחברתי
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

בנייית מערכת קבועה הנותנת ביטוי לשיתופי פעולה בין חברי הצוות בשיעורים שונים ובמקצועות שונים.
2

מהלך רשותי ארגוני

בנייית מערכת קבועה עם שגרות של פעילוית חברתיות וחיבורים בין תלמידים משכבות שונות
3

מהלך רשותי קהילתי

חיבורים דו שכבתיים בנושאי העשרת ידע עולם ,חשיפה לתרבויות , לשפות ולעולמות שונים ומגוונים.
4

מהלך רשות

סדירויות למפגשי למידת עמיתים בין חברי הצוות הכוללים למידה מהצלחות, שיתופי ידע והעברת משובים
5

מהלך רשותי נוסף

עבודה משותפת ורציפה לאורך השנה עם ההורים: מעגלי שיח, למידה בחברותא, מעגלי חשיבה, ימי שיא וכו'.