ראש מנהל החינוך:

שפעי נוג'ידאת

מנהל אגף חינוך:
מס' בתי ספר יסודיים:

3

מס' בתי ספר על יסודיים:

2

בועיינה נוג'ידאת

מהי התפיסה החינוכית שלנו?
המוסד החינוכי מהווה את הלב הפועם של הקהילה ועל כן עליו לטפח ולקיים קשרי קהילה חיוביים ופוריים.
אנו שואפים:
-לפתח מנהיגות חינוכית ערכית מהווה דוגמא אישית מעוררת השראה.
-לטפח בקרב בוגרינו, כישורי למידה וחיים אשר יהוו עבורם מפתחות להצלחה בכל תחומי החיים, ברמה הלוקאלית ברמה הגלובלית.
-לייצר ולשמר חדוות למידה אותנטית בקרב מחנכים ומתחנכים כאחד
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

התחדשות מתמדת בעשייה החינוכית הבית ספרית

2

הרחבת יחסי הגומלין ופעולות משותפות לתלמידים מהקהילות השונות ביישוב

3

פיתוח מנהיגות חינוכית במוסדות החינוך
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

עידוד יוזמות חינוכיות מתוך בתיה"ס לרווחת באי בתיה"ס והקהילה הרחבה
2

מהלך רשותי ארגוני

פעולות לחיזוק ההפריה והלמידה ההדדיים בין צוותי הניהול וההוראה ממוסדות החינוך השונים
3

מהלך רשותי קהילתי

ייזום והוצאה אל הפועל של פעילויות העצמה והצמחה של הצוותים המובילים בבתיה"ס בשותפות עם הורים בכל מסגרות החינוך.
4

מהלך רשות

לפתח מערכות חינוך איכותיות מהגיל הרך ועד סיום התיכון, בהן פועלים אנשי חינוך אכפתיים, מקצועיים ובעלי אחריותיות גבוהה.
5

מהלך רשותי נוסף

בתי ספר במרחב הבחירה החינוכי