רשות:
מחוז:

חיפה

רשות:
שם המנהל/ת:

עינת ברקו

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

311431

ביאליק – יסודי, קרית ביאליק

שם מנהל/ת ביה"ס:

עינת ברקו

סמל מוסד:

311431

מחוז:

חיפה

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
הערכים שלנו : הקשבה , שייכות , הכלה ושותפות
צוות ביה"ס מאמין שיש להשקיע במוטיבציה של התלמידים , בתציחה של התלמידים, לגלות את הטוב בכל אחד מהשותפים, להדק את היחסים ולבסס חשיבה חיובית
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

פרסונאליזציה – ניהול למידה עצמאי

2

פיתוח מוטיבציה בתוך השיעור וכסדירות בית ספרית

3

למידה מגוונת וחווייתית
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

פיתוח משימות בחירה ,ילדים מלמדים ילדים , ניהול סדר יום באופן עצמאי
2

מהלך רשותי ארגוני

הכנסת סדירויות של מתן חיזוקים חיוביים לאורך היום /אישיים וכיתתיים
3

מהלך רשותי קהילתי

הכנסת תוכנית מוטיבציה לשכבת ו'
4

מהלך רשות

קיום שיחות אישיות בתדירות גבוהה כחלק מסדירויות ביה"ס על ידי כלל המורים
5

מהלך רשותי נוסף

פיתוח מקצועי במליאת המורים בנושא גיוון בדרכי ההוראה , הכנסת משחוק לכל כיתה