רשות:
מחוז:

מרכז

רשות:
שם המנהל/ת:

מורן אופק

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

747949

בית ברל – הדו לשוני, דרום השרון

שם מנהל/ת ביה"ס:

מורן אופק

סמל מוסד:

747949

מחוז:

מרכז

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
ביה"ס יהודי ערבי הוקם ע"י הורים יהודים וערבים בשותפות עמותת "יד ביד" ומתנהל בשתי שפות. כל הילדים. ביה"ס מבוסס על פדגוגיה רב תרבותית, כלומר ברמה הארגונית לוח החופשות בנוי על פי חגי שתי הדתות. ברמת התוכן הילדים נחשפים לטקסטים, שירה וספרות של שתי התרבויות .
ביה"ס מבוסס על פדגוגיה דיאלוגית ולמידה חווייתית מבוססת מקום. קיימת התייחסות לעובדה שביה"ס נמצא באזור השרון, ומיקום ביה"ס בבית ברל. אנחנו מאמינים כי דרך למידה חוויתית מבוססת מקום ודיאלוגית נוכל לבנות חברה משותפת, רב תרבותית בצורה שאליה אנו שואפים.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

חינוך הומניסטי

2

אוכלוסיית התלמידים והצוות מורכבת מיהודים וערבים

3

חינוך רב תרבותי
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

דיאלוג: קיום פעולות דיאלוג בה הילדים לומדים ומתרגלים כלים של דיאלוג מכבד , סובלני ואמפטי, המקשיב ומשתף, מכיל ומפתח.
בחירה: מתקיימים שיעורי בחירה (שעתיים בשבוע), בתחומי היוגה, בישול , מלאכות.
2

מהלך רשותי ארגוני

מנהיגות: מותאם גיל , במובן של אחריות אישית, חברתית, סביבתית, פיתוח כישורי הבעת דעה, מודעות לאחר.
3

מהלך רשותי קהילתי

למידה חוויתית, מבוססת מקום:שיעורי חקר, שיח ודיון, סיורים בסביבות המכללה האקדמית בית ברל, בגן הבוטני, במגרש הכורכר.
שיתופי פעולה: עם המכללה ותכניות שונות במכללה ובעיקר עם המדרשה לאומנות.
4

מהלך רשות

מספר הילדים היהודים והערבים בכיתה דומה.
לכל כיתה שתי מחנכות : יהודיה וערביה.
5

מהלך רשותי נוסף

שימוש בתכנית הלימודים בתכנים תרבותיים של שתי הקבוצות.
היכרות עם האדם, המשפחה, החברה
שימוש בטקסטים, שירה ,ספרות שתי התרבויות.
היכרות עם ההיסטוריה , דמויות מופת של שתי הקבוצות.
התייחסות לימים לאומיים של שתי הקבוצות.