ראש מנהל החינוך:

אשרף מזריב

מנהל אגף חינוך:
מס' בתי ספר יסודיים:

3

מס' בתי ספר על יסודיים:

1

בית זרזיר

מהי התפיסה החינוכית שלנו?
בית זרזיר מבקשת להצמיח בוגר בעל מיומנויות וכישורים להצלחה במשימת ההשתלבות בחברה, בתעסוקה ובהשכלה הגבוהה. הרשות שואפת לפתח אצל הילד תפישת עולם וחוויית מסוגלות, תוך יצירת איזונים ושילוב בין הזהויות המקומיות לגלובליות: בין חיזוק הזהות והמסורת הבדואית, שימור השייכות לשבט ופיתוח גאווה ב"בית זרזיר", לבין קידמה וטכנולוגיה והשתלבות בחברה הישראלית.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

חיזוק השייכות במעגלים מתרחבים; ברמת הילדים, הצוותים, והמנהיגות החינוכית.

2

טיפוח אקלים חינוכי במערכת החינוך הרשותית ובבתי הספר, כבסיס למסוגלות עצמית והצלחה.

3

חיזוק המעורבות והשותפות של המשפחה, בתהליך החינוכי הבית ספרי.
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

פיתוח מקצועי רוחבי משותף לקבוצות מורים מכלל בתי הספר ברשות.
2

מהלך רשותי ארגוני

ביסוס סדירות ארגונית של פורום המנהלים כפורום של הנהגה חינוכית יישובית, ושיתוף בעיצוב הזהות החינוכית היישובית ומשמעויותיה.
3

מהלך רשותי קהילתי

מהלך מרחבי חינוך – שיתוף הקהילה בבחירת המוסד החינוכי בו ילמד כל ילד. המהלך מהווה יישום של התפישה הרשותית, של חיבור הקהילה המורכבת מ- 5 שבטים ל"בית זרזיר" אחד: לכל משפחה ניתנת הזכות לבחור את בית הספר בו ילמד הילד שלה על בסיס תפישה החינוכית, ולא רק על בסיס של שיוך משפחתי.
4

מהלך רשות

כל בית ספר מתייחס לרכיב של חיזוק וחיבור הילד לזהות ולמורשת הבדואית, כחלק מתוכנית העבודה הרשותית. רכיב זה מהווה גם חלק מתוכנית העבודה הבית ספרית, בחיבור לזהות החינוכית שפותחה.
5

מהלך רשותי נוסף

תמיכה בתפקידם של צוותי ההוראה ברשות בעיצוב הבוגר של מערך החינוך לאורך כל השנה, והוקרה לפועלם.

בתי ספר במרחב הבחירה החינוכי