רשות:
מחוז:

מרכז

רשות:
שם המנהל/ת:

יפעת ברונשטיין-כהן

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

728881

בית מיתר, דרום השרון

שם מנהל/ת ביה"ס:

יפעת ברונשטיין-כהן

סמל מוסד:

728881

מחוז:

מרכז

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
בית מיתר הוקם ע"י הורים ואנשי חינוך המאמינים בדרך האנתרופוסופית כהשקפת חיים ומבקשים להעניק לילדיהם ולקהילה חינוך ברוח זו. קהילה צומחת ומתפתחת ששמה במרכז את חינוך הילד ע"פ הפסיכולוגיה ההתפתחותית של רודולף שטיינר. אשר רואה את הילד כישות מתפתחת ואת הילדות-כפרק זמן משמעותי ובעל ערך. שואף ליצירת אומנות חינוכית אשר יעדה הוא האדם השלם והחופשי, שעם הגיעו לבגרות יהיו בידיו הכלים והחופש לבחירת דרכו וייעודו מתוך רצונו ויוכל להגשימם בעזרת מיטב כוחות הרוח, הנפש והגוף שעורר החינוך בתוכו.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

מהות החינוך- לפי השקפת העולם האנתרופוסופית "האדם השלם" מורכב ממרכיבי הגוף, הנפש והרוח. בכל שלב מחנכים ורואים את לילד כישות רבת פנים, בעלת איכויות וצדדים מגוונים ומכלל הרבדים באישיותו, שחשוב לטפח, תוך הקפדה על התאמת תהליך הלמידה והחינוך אל השלב ההתפתחותי המסוים בו נמצא הילד.

2

התפתחותי-הילד ישות מתפתחת והילדות כפרק זמן בעל ערך. נתפסת כתקופת בשילה, צמיחה פנימית ולידת כשרים הדרגתית, איכויות והבנות. במרכז התפתחות כשרים פנימיים: נפשיים, רוחניים וגופניים של כל ילד.ה

3

"אמנות שהיא חינוך וחינוך שהוא אמנות". חוויה אמנותית מלאת חיים מבטאת שילוב של גוף, נפש ורוח, תוך דגש על רגש וקשר של אדם-עולם. התפתחות עולם הרגש והחוויה הפנימית של הילד.
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

התהליכים החינוכיים והלימודיים נובעים מהעיקרון ההתפתחותי, מדגישים התפתחות רחבה ומאוזנת של מגוון הכישורים האנושיים, לפיכך, הגישה הכוללת לילד, תכניות לימודים, מתודות ודרכי לימוד, האוירה לימודית, סביבת הלימוד וכל שאר האלמנטים של חיי בית הספר – מכוונים לתת תשובה לשלבי ההתפתחות השונים בהם נמצא הילד, בלי להאיץ את התפתחותו.
2

מהלך רשותי ארגוני

התפיסה השלמותית מזמנת התנסות מעמיקה באמצעים המשלבים גוף, נפש ורוח במגוון תחומי עשייה, אומנות ומלאכה רחבים. כגון-נגינה, שירה, ריקוד, ציור, תפירה, סריגה ונגרות הטבעיים לתהליך הלמידה. ההתמדה בכל תחום להשגת תוצאות בעלות ערך עבור הילד– מאפשרת לטפח צדדים שייתכן והילד לא היה בוחר באופן עצמאי, אך חשובים להמשך התפתחותו השלמה.
3

מהלך רשותי קהילתי

שילוב האמנות בתקופת לימוד, יום הלימודים, אירועים וכל הנחווה בביה"ס, הופכים לחוויה אמנותית מלאת חיים. האמנות הופכת לחלק מהתהליך הלימודי, מפרה אותו ומעניקה לו מהשראתה. בכל תקופת לימוד ותחום נעשה שימוש באמצעים אמנותיים שונים בתהליך הלימודי וכחלק ממנו. הציור והרישום, השירה והמוזיקה, הדרמה, הדקלום, האוריתמיה-מהווים חלק משמעותי מתהליכי הלימוד.
4

מהלך רשות

ההקשבה – שיעורי המקצוע אשר מלווים את התלמידים מכתה א מאפשרים להם התנסות בשירה, נגינה, דיבור ודיקלום של טקסטים. בכתות הגבוהות ילדים מתנסים בשיעורי דרמה ומשחק. יכולות אלו מחנכות את הילד להקשבה לאחר, לשירה עם האחר ולחוויה של התנסויות אמנותיות בכתה. מחנך מלווה את תלמידיו כשמונה שנים.
5

מהלך רשותי נוסף

לימוד ב"תקופות"–הלמידה באמצעות התמקדות בנושא מסוים לאורך תקופת לימודים בת 2-4 שבועות. באותן שבועות יום הלימודים- בתחילתו התלמידים עוברים התנסות חינוכית, עמוקה ורב תחומית במקצוע לימוד מסוים. לאחר התקופה מתחלף תחום הלימוד לפרק זמן דומה. תהליכי ההערכה מלווים את התפתחות הכשרים הפנימיים האינדיבידואליים ובהתאמה הינם איכותיים, מעצבים ותהליכיים.