רשות:
מחוז:

מרכז

רשות:
שם המנהל/ת:

אורנה בן דוד

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

411983

בן גוריון, רחובות

שם מנהל/ת ביה"ס:

אורנה בן דוד

סמל מוסד:

411983

מחוז:

מרכז

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
בכל תלמיד קיים ניצוץ;בעזרת אסטרטגיות הוראה,פיתוח גמישות מחשבתית וסביבה מאתגרת יוביל בית הספר את התלמיד לפיתוח מנהיגות אישית שתשרת אותו ואת הקהילה.

כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

ניהוג עצמי ומנהיגות חברתית

2

למידת חקר חוייתית והתנסותית


3

צוות מתעדכן ומתפתח מקצועית כל העת
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

הוראה, למידה והערכה במקצועות הליבה מבוססי מיפוי ונתונים
2

מהלך רשותי ארגוני

"האקדמיה למנהיגות" – קורס בחירה בהובלת המורות
3

מהלך רשותי קהילתי

"גן המנהיגות" – סביבת לימודים חווייתית וייחודיות

4

מהלך רשות

שיתופי פעולה בקרב תלמידים ,עם ההורים והקהילה ("חונכות", "הורים מלמדים ילדים", "גמלאים מלמדים ילדים", "חיילים מלמדים ילדים")
5

מהלך רשותי נוסף

אוריינות דיגיטלית; צוות תקשוב מורחב