רשות:
מחוז:

מרכז

רשות:
שם המנהל/ת:

נעמי אביעד

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

411959

בן צבי, רחובות

שם מנהל/ת ביה"ס:

נעמי אביעד

סמל מוסד:

411959

מחוז:

מרכז

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
פיתוח מיומנויות תנופ"ה של עשיה ישראלית הייטקיסטית,
מצמיח בוגר החוקר את מורשתו וחולם את עתידו
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

חקר מורשת וחלימת עתיד

2

הוראת מיומנות (תנופ"ה- מיומנויות תקשוביות ודיגטליות וניהול עצמי)

3

אקטיביזם (עשיה למען האחר)
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

תכנית שביל חלומ"י- חקר אישי, יצירתיות ויזמות. 3חלקים: חזון-חקר-סמל. תכנית שש שנתית, כל שכבה לומדת וחוקרת עשיה ישראלית הייטקיסטית אחרת-דרך תעשית המוסיקה, תעשית החקלאות, תעשיית התיירות, ישראלים פורצי דרך ועוד. ערב תוצרים ישראלי בי"ס השקת תוצרי החקר בהפנינג ייחודי ישראלי. התכנית מלווה במחברת רפלקציה של מסע חלומ"י לתלמיד ולמורה להתבוננות רפלקטיבית ולליווי המסע.
2

מהלך רשותי ארגוני

טוב ביחד, יחד בטוב- יוזמות חברתיות של נתינה הדדית רב גילאית- חונכות למעורבות חברתית. שגרות בית ספריות- שיר ישראלי של יום, שח"ר חלומ"י (פתיחת יום רגשית חברתית), סיום יום חלומ"י.
3

מהלך רשותי קהילתי

נבחרת הייטקידס- נבחרת תלמידים משכבות ה'-ו' מלמדים קבוצות ילדים שימוש באפליקציות שיסייעו ללמידה והגשת מטלות שישולבו בכלל השיעורים.
4

מהלך רשות

שיעורי מיומנויות תנופ"ה-מבסיס לקידמה, עם שיא של האקתון הייטק עירוני, שיעורי תכנות
5

מהלך רשותי נוסף

שיעור ניהול עצמי ע"פ עקרונות ה- SEL. ובנוסף כלל תחומי הדעת באמצעות שיעור מבוש"ם: מענה לשונות, בחירה והנמקה, שיתופיות, משוב ורפלקציה. בדגש על למידה דיפרנציאלית מוכוונת שונות